Bez výsledkov
Peter Pollák

Peter Pollák

expert OĽANO na rómsku problematiku

pollak@obycajniludia.sk

Naše hlavné výhrady

nekoordinované, neodborné, nekomplexné a oneskorené spustenie terénnych aktivít v rómskych osídleniach - terénna sociálna práca, komunitná práca, asistencia v školských zariadeniach a rómske občianske hliadky
neschopnosť naštartovať program rekvalifikácie a prípravy pracovnej sily z rómskych komunít na voľné pracovné ponuky
nevyužitie množstva pracovnej sily z rómskych komunít na vykrytie deficitov na pracovnom trhu
absencia programov na zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z rómskych komunít ako: predškolská výchova detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) od 3 rokov, celodenný výchovný systém detí zo SZP, program štúdia detí zo SZP na stredných školách
netransparentné čerpanie financií z EÚ fondov (380 mil. eur) určených na marginalizované rómske komunity

Naše hlavné ciele

zavedenie povinnej 3-ročnej predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
zavedenie celodenného výchovného systému (družina – školský klub) pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
predĺženie povinnej školskej dochádzky pre deti zo znevýhodneného prostredia do 18 roku života s cieľom vytvoriť dobré predpoklady na vstup na pracovný trh
systémové a na určité vymedzené (v závislosti od miery nezamestnanosti v regióne) obdobie oslobodiť od platenia odvodov tých, ktorí zamestnajú nízko kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných
zavedenia sociálneho aspektu do verejných obstarávaní - o verejné zákazky na nízko kvalifikované práce sa budú môcť uchádzať len tí, ktorí zamestnajú minimálne 20 dlhodobo nezamestnaných
podpora prechodu uchádzačov o zamestnanie zo sociálne znevýhodneného prostredia na trh práce pomocou subjektov sociálnej ekonomiky a tzv. prestupného a asistovaného zamestnávania

Ministerka Lubyová súhlasí s rozšírením povinnej predškolskej dochádzky
13. februára 2018

Rómske deti by mali ísť povinne do škôlky skôr
13. februára 2018

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) súhlasí s rozšírením povinnej predškolskej výchovy pre deti od piatich rokov a o tejto téme už diskutovala aj s vládnym splnomocnencom pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Ako informoval komunikačný odbor ministerstva školstva, na presadenie zmeny však bude nutná novelizácia príslušnej legislatívy.

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity pripomenul, že o prínose povinnej školskej dochádzky sa hovorí už niekoľko rokov a až teraz bola konečne dosiahnutá synergia medzi rezortmi a z plánov sa stali konkrétne kroky. „Pre deti z vylúčených komunít to znamená veľmi veľa. Konečne im bude poskytnutý priestor, kde sa budú môcť zoznámiť s novým prostredím a nikto od nich ešte nebude vyžadovať nijaké výkony, ako je to v škole. Detičky budú nadväzovať nové priateľstvá a naučia sa základným spoločenským návykom,“ uviedol Ábel Ravasz v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol Vladimír Horváth z úradu splnomocnenca.

Zdroj: pravda.sk

Povinná predškolská dochádzka až od 5 rokov sa minie účinku. Deti, ktoré nemajú predškolskú prípravu a vyrastajú v rómskych osadách sú predurčené na to, aby nezískali potrebné vzdelanie a stali sa z nich iba poberatelia sociálnych dávok. Preto som prostredníctvom mojich kolegov predložil na rokovanie NR SR návrh zákona o povinnej predškolskej dochádzke pre deti od troch rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V osadách sa ročne narodí približne 5-tisíc detí, čo za desať rokov vlád Roberta Fica predstavuje až 50-tisíc detí. V osadách máme drvivú väčšinu rómskych detí, ktorým sa na základných školách nedarí len kvôli tomu, že prišli do základnej školy nepripravené, nepoznali jazyk – chýbala im škôlka.

Týmto deťom by mal štát podať pomocnú ruku, aby z nich nevyrástli iba poberatelia sociálnych dávok. Vláda Roberta Fica však radšej tieto deti nechá vyrastať v blate, následne ich pošle do špeciálnej školy, kde počas desiatich rokov stoja štát dvakrát viac ako v normálnej základnej škole. A nakoniec nezískajú ani len výučný list a až do smrti im budeme vyplácať sociálne dávky.

Ak chceme seriózne riešiť rómsky problém, bojovať proti extrémizmu, musíme tieto deti poslať povinne do škôlky a podchytiť ich výchovu výrazne skôr, nie až od 5 rokov. Nežiadame pre tieto deti nič naviac, len to, na čo majú nárok aj biele deti.

Kriminalitu v osadách navrhuje ministerstvo vnútra riešiť aj novými právomocami policajtov.
7. februára 2018

Smer na čele s Kaliňákom zbiera politické body.
6. februára 2018

Štatistiky ukazujú, že kriminalita na Slovensku klesla za posledných desať rokov takmer o polovicu. Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka však v určitých lokalitách, kde žijú aj Rómovia, stagnuje, alebo má dokonca stúpajúcu tendenciu. „V krompašskom obvode tvorí rómska komunita približne 26 percent obyvateľov a na trestnej činnosti sa podieľajú 70 až 80 percentami,“ uviedol šéf rezortu na tlačovej konferencii.

V reakcii na tento stav sa rezort vnútra rozhodol zaviesť nové opatrenia zamerané na eliminovanie takzvanej otravujúcej kriminality. S návrhmi, ktoré Kaliňák a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar prezentovali práve z osady v Krompachoch, však nesúhlasí splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Ako potvrdil, jeho úrad sa ani nezúčastnil na príprave návrhu zákona.

Problém je aj v názve zákona. Otravujúcu protiprávnu činnosť tvorí podľa Gašpara napríklad rušenie nočného pokoja či jazda maloletých na dopravných prostriedkoch. Aby mohli policajti v týchto prípadoch zakročiť, pribudnú im viaceré právomoci, ktoré Gašpar nekonkretizoval. Práve zvýšenie kompetencií strážcom zákona je jedným z troch základných pilierov pripravovaného zákona o potláčaní kriminality v osadách. „Chceme policajtom trochu rozviazať ruky v tých lokalitách, kde je to potrebné,“ dodal Gašpar. Splnomocnenec Ravasz upozorňuje okrem iného na problematickosť samotného názvu právneho predpisu. „Naznačuje, akoby celé osady boli kriminálne, a to určite pravda nie je,“ zdôrazňuje. Ak naša súčasná legislatíva nie je postačujúca, treba zmeniť aktuálne platnú úpravu, a nie účelovo vytvárať nový zákon presne proti Rómom, dodáva.

Zdroj: HN

Z iniciatívy ministerstva vnútra a špeciálne policajného zboru vychádza súbor opatrení tzv. Otravujúca protiprávna činnosť. Verejnosť zatiaľ netuší, o aké konkrétne opatrenia ide. Z médií sa dozvedáme, že sa snažia zabrániť rušeniu nočného pokoja a jazde maloletých na dopravných prostriedkoch. Evidentné je, že sa má posilniť nejaká právomoc nejakým policajtom. Na tlačovej konferencii z 11. januára 2018 sa minister vnútra Robert Kaliňák ukázal v sprievode policajného prezidenta Tibora Gašpara v Krompachoch.

Svoju protirómsku propagandu odštartovali Smeráci tento rok symbolicky ako Marián Kotleba, v rómskej osade. Ľudia, ktorí žijú v blízkosti niektorých rómskych osád sú často znechutení a frustrovaní. Každý človek, ktorý pácha protiprávnu činnosť musí byť potrestaný. To však cieľom Kaliňákovej tlačovky nebolo. Kaliňák si prišiel do Krompachov nazbierať politické body unavených, frustrovaných a znechutených ľudí. Na to isté miesto sa s podobnými posolstvami 5. februára 2018 vybral Kotleba. Zvolil si rovnakú rétoriku. Rómovia sú agresori, policajti obete. Ľudia tlieskajú a problém sa len zväčšuje.

Zvyšovanie etnického napätia a prehlbovanie rozdielov medzi majoritou a minoritou nikomu nepomôže. Ak chcú problematických Rómov v osade potrestať tak, že im zvesia satelit – zhrdzavený tanier z ošarpanej strechy chatrče, nič nevyriešia. Nič nevyriešia, ani keď tam pošlú policajtom a zbijú Rómov, alebo ich deti. Posilňujú tým napätie, podnecujú ku konfliktom a prehlbujú rozdiely medzi Rómami a majoritou. Je to nebezpečné, v konečnom dôsledku si to neodnesie ani Kotleba, ani Kaliňák, ale ľudia, ktorí tam spolu žijú.

Robert Kaliňák je ako minister vnútra priamo zodpovedný za to, ako vyzerá situácia v rómskych osadách dnes. Za obdobie svojho pôsobenia neurobil v tejto oblasti prakticky nič a ak má na niekoho ukazovať prstom, je to on sám. Naďalej v osadách vychovávame deti, ktoré budú poberať sociálne dávky.

Riešenie poznáme, je jednoduché. Je ním zamestnávanie Rómov z osád v automobilkách a povinné vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia od troch rokov. Tlačovka, silné reči či propaganda problém nevyriešia.

Je internátna výchova riešením?
21. januára 2018

Internátne školy nie sú dobré, existuje oveľa humánnejší spôsob výchovy
22. januára 2018

Kým niektorí poslanci by školákov posielali do internátnych škôl, riaditeľka jednej zo základných škôl, v ktorej sú najmä rómske deti, to považuje za diskriminačné. Podľa splnomocnenca pre rómske komunity ale internáty nie sú riešením pre celé komunity. Proti odtrhnutiu detí od svojich rodičov je napríklad aj riaditeľka ZŠ v Bystranoch Júlia Čurilová, ktorú navštevuje takmer 700 rómskych žiakov.

Za internátne vzdelávanie by bol poslanec zo Sme rodina Milan Krajniak, ktorý podporuje ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v snahe riešiť rómsku kriminalitu. „Pre nás je nepodstatné, kto dobrý návrh navrhne, my ho podporíme,“ povedal. Ak minister príde s dobrými návrhmi, treba o nich podľa poslanca hovoriť a podporiť ich. Nesúhlasí však so zatváraním všetkých neplatičov pokút do väzenia. Je skôr za zrušenie priestupkovej imunity v osadách.

Aj podľa poslanca Smeru-SD Miroslava Číža by sa dalo súhlasiť s internátnym vzdelávaním rómskych detí. Zdôrazňuje aj potrebu zachovania sociálneho rozmeru. Zároveň ale podľa neho nemožno prijímať opatrenia platiace iba na Rómov.

Prvý podpredseda SNS a poslanec Jaroslav Paška vidí kriminalitu v rómskych osadách ako sociálny problém. Podľa neho sa totiž v osadách kumuluje veľké množstvo ľudí, ktorí majú nízku životnú úroveň a ktorí majú problémy vyžiť zo sociálnych dávok. „Nechodia do práce a dávky im stačia na naplnenie základných životných potrieb, ale nedokážu si s nimi zvyšovať životnú úroveň. Zároveň aj vďaka tomu, že je tam nízkopríjmová skupina, tak tam rozkvitá kriminalita, úžera, keďže majú menej peňazí, tak aj to bývanie je horšej kvality, sú tam nízke hygienické nároky, chodí sa lúpiť drevo do lesa a podobne,“ uviedol ďalej Paška.

Zdroj: TA3

Slovensko nemá dostatok skúsenosti s internátnymi školami. Môžeme však čerpať zo zahraničných skúseností. Príklady z Austrálie či Kanady hovoria o tom, že riešenie problémov ľudí zo znevýhodneného prostredia cez internátne školy sa neujalo. Absolventov týchto škôl dokonca v Austrálii nazvali stratenými generáciami. Mali veľké problémy s integráciou do spoločnosti.

Internátny typ vzdelávania je nevýhodný aj preto, že funguje ako klasické detské domovy, ktoré štát postupne opúšťa a prechádza za tzv. systém profesionálneho rodičovstva. Ak by sme išli touto cestou, museli by sme do internátov umiestniť tisíce rómskych detí z osád, čo by bolo drahé a málo účinné. Bolo by potrebné zabezpečiť pre nich budovy na celodennú starostlivosť, ľudí, ktorí by sa o nich starali, dodatočnú obuv, šatstvo a stravu. Internátne školy by pritom podľa pravidiel EÚ nebolo možné financovať z eurofondov, museli by sme na to použiť výlučne zdroje štátneho rozpočtu.

Oveľa humánnejším spôsobom ako z rómskych detí vychovať jedincov so vzdelaním je celodenný výchovný systém, ktorý sme počas môjho pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity otestovali v pilotnom projekte na 200 základných školách.

Princípom bolo, aby sme sa o dieťa so sociálne znevýhodneného prostredia postarali na celodennej báze. Dieťa išlo po vyučovaní povinne do školského klubu, kde si mohlo urobiť domáce úlohy, pripraviť sa na vyučovanie na ďalší deň a mohlo absolvovať rôznu krúžkovú činnosť. Toto riešenie je oveľa lacnejšie, efektívnejšie a účinnejšie ako internátne školy. Celodenný systém má aj podporu odbornej verejnosti. Nie je preto potrebné vymýšľať „teplú vodu“, ale zaviesť to, čo je dobré a odskúšané.

Kaliňák chce obmedziť rómsku kriminalitu, predstavil opatrenia
11. januára 2018

Chýbajú konštruktívne riešenia, represie nestačia
11. januára 2018

Priamo v rómskej osade v Krompachoch predstavil minister vnútra Robert Kaliňák a prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar opatrenia, ktoré rezort plánuje zaviesť v prípade tzv. otravujúcej kriminality.

V pláne sú tri hlavné body zmeny zákona o potláčaní kriminality v rómskych osadách. „Je nevyhnutné, ak kriminalita vo všetkých ostatných regiónoch Slovenska klesá, takmer o polovicu klesla za posledných desať rokov, v týchto lokalitách má stagnujúcu úroveň, niekde dokonca stúpa, aby sme urobili aj ďalšie opatrenia v tejto oblasti,“ konštatoval Kaliňák.
Prvým z troch základných pilierov je v tejto súvislosti zvýšenie kompetencií policajtov, aby mohol policajt zakročiť nielen pri páchaní trestnej činnosti, alebo priestupku, ale aj pri narúšaní verejného poriadku. „Budeme mať na Slovensku o viac ako 3000 trestných činov menej za rok 2017, ako to bolo rok predtým. Naprílad v Krompachoch máme stagnujúcu kriminalitu, v Revúcej je dokonca nárast prípadov. Preto chceme policajtom trošku rozviazať ruky v tých lokalitách, kde je to potrebné,“ doplnil Gašpar. Otravujúca protiprávna činnosť podľa neho pozostáva napr. z rušenia nočného pokoja, jazdenia maloletých detí na dopravných prostriedkoch. Podľa prezidenta PZ SR pribudne policajtom viacero kompetencií, konkretizovať ich však bude neskôr.

Zdroj: TA3, TASR

Robert Kaliňák je ministrom vnútra už 10 rokov, z toho za rómsku problematiku je priamo zodpovedný 6 rokov. Na jej riešenie má 380 miliónov eur, ktoré sa podarilo zohnať mne a môjmu tímu, keď som pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Z tohto pohľadu minister vlastne kritizuje seba samého, ak chodí po rómskych osadách a poukazuje na veľkú kriminalitu a hovorí iba o represívnych opatreniach.

Nespochybňujem, že v rómskych komunitách je kriminalita. Keby pán minister vnútra pozorne počúval čo som rozprával pred 4 rokmi, tak dnes by nemusel hovoriť o veľkej kriminalite, ale mohol sa chváliť pozitívnymi výsledkami. Pred 4 rokmi bol spustený projekt rómskych občianskych hliadok. Fungoval v mnohých obciach. Chválila si ho polícia, starostovia, obce, mnohé inštitúcie. Po tom, čo som odišiel z úradu splnomocnenca projekt v podstate zanikol. Dnes minister Kaliňák navrhuje, čo už dávno malo byť realitou.

Od ministra som nepočul takmer nič konštruktívne v zmysle, že máme vychovať z rómskych detí zodpovedných ľudí, ktorí nebudú závislí na sociálnych dávkach a budú platiť dane. Nepočul som ani to, že máme na jednej strane obrovské množstvo voľných pracovných miest a na druhej strane veľa nezamestnaných Rómov. Hovorí iba o posilnení kompetencií policajtov.

Chápem, že žiť v blízkosti rómskych komunít nie je nič príjemné. Sám som vyrastal v osade a viem, že v komunite nájdeme aj ľudí, ktorí páchajú trestné činy. Nájdeme ich však všade. Dokonca aj v parlamente alebo vo vláde. Netreba to zovšeobecňovať len na rómsku komunitu.

Riešenia rómskeho problému existujú. Nestačí však hovoriť iba o represii, ale aj o tom, aby sme napríklad uzákonili povinnú predškolskú výchovu pre rómske deti a aby sme sa im venovali celý deň.