V hnutí OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti si uvedomujeme zodpovednosť za budúcnosť Slovenska. Chceme ukázať, že máme odborníkov, ktorí vedia, čo je potrebné uskutočniť, aby sa Slovensko stalo lepším miestom pre život všetkých ľudí, nielen pre oligarchov. Zostavili sme z nich tieňovú vládu, ktorá bude sledovať činnosť tej súčasnej vlády, upozorňovať na jej pochybenia, ale hlavne predstavovať riešenia, ktoré prinesú reálne zlepšenia pre život a fungovanie našej vlasti.

Slovensko je krásna krajina, plná skvelých ľudí. Zoberme si ju späť.

igor matovič

Peter Kažimír

nevyužíva dobré časy na konsolidáciu rozpočtu

nedodržiavanie vlastných rozpočtových cieľov

neochota pripraviť vyrovnaný rozpočet

Eduard Heger

zastaviť zadlžovanie budúcich generácií

dôsledné napĺňanie princípu hodnota za peniaze

zníženie administratívnej náročnosti podnikania

Miroslav Lajčák

chýbajúca vízia reformy a smerovania EÚ

vnútorné rozpory v zahraničnom smerovaní SR

Veronika Remišová

SR ako spoľahlivý a plnohodnotný partner v EÚ

reforma fungovania EÚ

hodnotová zahraničná politika a podpora boja proti extrémizmu a terorizmu

Arpád Érsek

dobré dopravné stratégie, no zostali len na papieri

antisystémový prístup k verejnej osobnej doprave

predražená a chaotická výstavba diaľnic

Ján Marosz

dôraz na verejnú osobnú dopravu

reforma železničnej dopravy

budovanie a obnova prioritných diaľnic a ciest

Tomáš Drucker

zlá dostupnosť zdravotnej starostlivosti odľahlejších regiónov

dlhé čakacie lehoty u mnohých lekárov

katastrofálny stav nemocníc

Marek Krajčí

spokojný pacient, o ktorého bude postarané

efektívne využitie zdrojov v zdravotníctve

skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Róbert Kaliňák

vzťah s podnikateľom podozrivým z daňových podvodov

biznis s klientskymi centrami

miliónové pokuty za netransparentné tendre

Gábor Grendel

zvýšenie nezávislosť a dôveryhodnosti polície

zamedziť zneužívaniu spravodajských služieb

účinná kontrola verejných obstarávaní

Martina Lubyová

zásadne reforma školstva zastala na polceste

eurofondový škandál, veda prišla o milióny eur

absencia odvahy na systémové zmeny

Miroslav Sopko

zmeny vo vzdelávacom systéme a riadení školstva

zvýšenie platov všetkých zamestnancov školstva

vyššie daňové stimuly pre vedu

Marek Maďarič

stráca politickú silu pre zaistenie nezávislosti verejnoprávnych médií

nezaregoval razantne na politickú nomináciu nového riaditeľa RTVS

nedostatočná ochrana kultúrnych pamiatok

Jozef Viskupič

kultúrne pasy pre mládež

podpora kultúry v sociálnej oblasti a školstve

ochrana kultúrneho dedičstva

Gabriela Matečná

nedostatočná podpora mladých agropodnikateľov

slabá ochrana pôdneho fondu

absencia poradenstva pre podnikateľov

Martin Fecko

reforma dotačnej politiky

ochrana pôdneho fondu a vody

vyššia sebestačnosť domácimi produktmi

Ján Richter

zlyhanie systému sociálnej ochrany detí

laxný prístup k demografickému problému

absencia dlhodobej starostlivosti o odkázaných

Soňa Gaborčáková

aktívna rodinná politika, daňové výhody rodinám

udržateľnosť dôchodkového systémmu

nová koncepcia pomoci ľuďom v núdzi a kríze

Lucia Žitňanská

systémové nedostatky legislatívneho procesu

zlé pravidilá odmien právnych zástupcov štátu

neriešenie krízy Ústavného súdu

Milan Vetrák

zlepšenie tvorby a vymožiteľnosti práva

posilnenie nezávislosti prokuratúry a súdov

odstránenie prieťahov v súdnom konaní

László Sólymos

nedostatočné riešenie korupčných emisných káuz

zdĺhavosť a formálnosť posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie

absencia diskusie o klimatických zmenách

Ján Budaj

presadzovanie zásady „znečisťovateľ platí“

dôsledné vyšetrenie environmentálnych káuz

revízia a zonácia chránených území

Bez výsledkov

Súčasná vláda tieto témy úprimne nerieši

Veronika Remišová

aktívny boj proti korupcii a klientelizmu

trestno-právna zodpovednosť verejných činiteľov

účinný zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Bez výsledkov

Súčasná vláda tento problém úprimne nerieši

Peter Pollák

povinná 3-ročná predškolská výchova pre sociálne znevýhodnené deti

povinná školská dochádzky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do 18 rokov

podpora prechodu nezamestnaných zo sociálne znevýhodneného prostredia na trh práce