László Sólymos
Ján Budaj

Ján Budaj

poslanec NR SR za OĽANO (ZMENA ZDOLA)

jan_budaj@nrsr.sk

Naše hlavné výhrady

nedostatočné riešenie korupčných káuz z emisiami
zdĺhavý a častokrát formálny poroces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie, komplikovaná legislatíva
zaostávanie SR za vyspelými krajinami v oblasti efektívneho využívania surovinových zdrojov a energie

Naše hlavné ciele

prísne dodržiavanie zásady „znečisťovateľ platí“ - zodpovednosť za environmentálne záťaže nesie ten, kto ich spôsobil.
dôsledné vyšetrenie a doriešenie environmentálnych káuz, ktoré oprávnene znepokojujú verejnosť.
presadenie opatrení proti vzniku nelegálnych skládok odpadov
revízia a následná zonácia chránených území s osobitným dôrazom na vytvorenie bezzásahových oblastí
zásadná zmena spôsobu hospodárenia s lesmi, reálne oceňovanie mimoprodukčných funkcií lesa
odstránenie protekcionizmu a klientelizmu v predaji dreva zo štátneho podniku Lesy SR
monitoring kvality ovzdušia ako povinnosť znečisťovateľa
neutralizácia nezabezpečených nebezpečných skládok

Nové pravidlá pre obnoviteľné energie ohrozujú lesy
26. júna 2018

Slovenské lesy dostali šancu, aby v nich nenastal biomasaker
26. júna 2018

Nové pravidlá pre obnoviteľné energie ohrozujú lesy, píšu odborníci na klímu. Tim Searchinger a Wolfgang Lucht tvrdia, že viac lesov znamená nižšie tempo klimatických zmien. Vyrubovanie má zasa rovnaký vplyv ako spaľovanie iných fosílnych palív.

V decembri skupina uznávaných vedcov varovala, že súčasné znenie Smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, ktorú má na stole Európsky parlament, vážne ohrozuje svetové lesy a klímu. Umožňuje totiž krajinám, aby vyrábali „obnoviteľnú energiu“ z celých stromov, namiesto toho, aby spaľovali len zvyškové drevo a drevený odpad.

Viac než 500 ďalších vedcov, mnoho z nich podobne uznávaných, dnes posielajú Európskemu parlamentu list s rovnakým posolstvom.

Zdroj: Euractiv, 11. jún 2018

Viac na: https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/opinion/nove-pravidla-pre-obnovitelne-energie-ohrozuju-lesy/

Poslanci Národnej rady SR včera posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Schválenie novely zákona by znamenalo zníženie ťažby v slovenských lesoch až o štyri milióny kubíkov ročne. Novelu zákona predkladá dvadsať poslancov NR SR, z toho šestnásť poslancov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).

Po dlhšej dobe sa podarilo do druhého čítania dostať novelu zákona, ktorá má za cieľ opraviť veľmi zlý zákon. Ten už takmer desať rokov spôsobuje škody slovenským lesom. Spôsobené škody sotva niekto vyčísli a budú sa naprávať minimálne jednu generáciu. Hoci neskoro, ale predsa spejeme k tomu, že by z tohto zákona mohlo byť odstránené to, čo podnecuje drancovanie lesov, a to je nevhodne nastavená štátna dotácia.

Každý občan v každej jednej kilowathodine platí doplatok tým, ktorí spaľujú energetické drevo.

Keby u nás boli rozsiahle energetické lesy, ako je to v mnohých častiach Európy, nebolo by na tom nič zvláštne. Ale namiesto energetických lesov v spaľovniach a elektrárňach miznú často aj zdravé stromy. Spomínaný fakt preukázali aj prieskumy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Napriek tomu, že boli udelené pokuty, k náprave doteraz nedošlo. Jediným riešením je vylepšiť zákon tak, aby sa spaľovala naozaj iba biomasa, energetické drevo a zvyšky z drevospracujúceho priemyslu.

V septembri nás čaká druhé čítanie, dovtedy chceme zmobilizovať všetky sily, ktoré pomáhajú a verím tomu, že ešte pomôžu tomu, aby poslanci napokon v ešte väčšom počte tento zákon prijali.

Schválenie novely zákona by malo znamenať zníženie ťažby v slovenských lesoch o štyri milióny kubíkov. Ročne by mala poklesnúť ťažba na päť až šesť kubíkov, čo pre slovenské lesy znamená prijateľnú hodnotu.