Ministerstvo zdravotníctva

Zdravotníctvo je v poslednom desaťročí vlády strany SMER-SD tunelované, neefektívne spravované a dosahuje podpriemerné hodnoty v kvalite poskytovanej zdravotnej staroslivosti. Výsledkom je, že v porovnaní s krajinami V3 zomierame viac na choroby, ktoré sú liečiteľné, dožívame sa nízkeho veku a užívame si jeden z najkratších životov v plnom zdraví. Naše zdravotníctvo preto potrebuje zrealizovať zásadné reformy, ktoré tento zlý stav vyriešia.

Andrea Kalavská
Marek Krajčí

Naše hlavné výhrady

dobre formulované ciele k zdravotnej politike, avšak bez realizácie potrebných reformných krokov v prvom roku vlády
hasenie "malých požiarov", populistické rušenie niektorých bezvýznamných poplatkov, absentujú systémové riešenia
ututlávanie prešľapov predchádzajúcich nominantov bez vyvodenia adekvátnej zodpovednosti za spôsobené škody
netransparentné výberové konania do riadiacich funkcií štátnych nemocníc a inštitúcií
neskoré oddlženie nemocníc, kapitálovo podfinancované strategické štátne nemocnice sa nebudú môcť uchádzať o financie z eurofondov
zdravotníctvo je podfinancované. Štát každoročne v posledných mesiacoch roka nárazovo dopláca za svojich poistencov. Systém je preto veľmi nestabilný, poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si nedokážu adekvátne plánovať výdavky
ministerstvo nezvláda reguláciu cien, tovarov a služieb. Máme jeden z nejneefektívnejších zdravotných systémov na svete. Niektorí v ňom generujú nadštandartné zisky, štátny sektor sa zadlžuje a kolabuje

Naše hlavné ciele

spokojný pacient, o ktorého bude náležite postarané
vyššia efektivita využitia existujúcich zdrojov v zdravotníctve
viditeľné zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
zreformujeme primárnu sféru tak, aby lekári mali vyššie kompetencie a viac času na svojich pacientov
zabezpečíme, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dostali za svoje výkony adekvátne zaplatené
zefektívnime vedenie nemocníc a zabezpečíme investície do obnovy strategických nemocníc
zadefinujeme štandardy kvality a spôsoby ich hodnotenia, ako pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj pre poisťovne
obmedzíme zisk zdravotných poisťovní a zavedieme možnosti pripoistenia