Ministerstvo zdravotníctva

Zdravotníctvo je v poslednom desaťročí vlády strany SMER-SD tunelované, neefektívne spravované a dosahuje podpriemerné hodnoty v kvalite poskytovanej zdravotnej staroslivosti. Výsledkom je, že v porovnaní s krajinami V3 zomierame viac na choroby, ktoré sú liečiteľné, dožívame sa nízkeho veku a užívame si jeden z najkratších životov v plnom zdraví. Naše zdravotníctvo preto potrebuje zrealizovať zásadné reformy, ktoré tento zlý stav vyriešia.

Tomáš Drucker
Marek Krajčí

Naše hlavné výhrady

dobre formulované ciele k zdravotnej politike, avšak bez realizácie potrebných reformných krokov v prvom roku vlády
hasenie "malých požiarov", populistické rušenie niektorých bezvýznamných poplatkov, absentujú systémové riešenia
ututlávanie prešľapov predchádzajúcich nominantov bez vyvodenia adekvátnej zodpovednosti za spôsobené škody
netransparentné výberové konania do riadiacich funkcií štátnych nemocníc a inštitúcií
neskoré oddlženie nemocníc, kapitálovo podfinancované strategické štátne nemocnice sa nebudú môcť uchádzať o financie z eurofondov
zdravotníctvo je podfinancované. Štát každoročne v posledných mesiacoch roka nárazovo dopláca za svojich poistencov. Systém je preto veľmi nestabilný, poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si nedokážu adekvátne plánovať výdavky
ministerstvo nezvláda reguláciu cien, tovarov a služieb. Máme jeden z nejneefektívnejších zdravotných systémov na svete. Niektorí v ňom generujú nadštandartné zisky, štátny sektor sa zadlžuje a kolabuje

Naše hlavné ciele

spokojný pacient, o ktorého bude náležite postarané
vyššia efektivita využitia existujúcich zdrojov v zdravotníctve
viditeľné zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
zreformujeme primárnu sféru tak, aby lekári mali vyššie kompetencie a viac času na svojich pacientov
zabezpečíme, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dostali za svoje výkony adekvátne zaplatené
zefektívnime vedenie nemocníc a zabezpečíme investície do obnovy strategických nemocníc
zadefinujeme štandardy kvality a spôsoby ich hodnotenia, ako pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj pre poisťovne
obmedzíme zisk zdravotných poisťovní a zavedieme možnosti pripoistenia

Doplnkové ordinačné hodiny sa zatiaľ rušiť nebudú
14. februára 2018

Za objednávanie k lekárovi by sa platiť nemalo
14. februára 2018

Možnosť pre lekárov zriaďovať si doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých by sa pacienti mohli objednať na vyšetrenie za maximálny poplatok 30 eur, sa zatiaľ rušiť nebude. Plénum NR SR totiž v stredu nepodporilo novelu zákona o zdravotnej starostlivosti od opozičných poslancov z OĽaNO Igora Matoviča a Mareka Krajčího.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) bol aj na konci roku 2017 presvedčený, že zavedenie doplnkových ordinačných hodín v ambulanciách lekárov od mája 2018 je obsahovo dobrý návrh. Považuje za legitímne právo kohokoľvek ho kritizovať, on si však za ním stojí. „Myslím, že bol vytvorený tak, aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu. Jednoznačne motivuje ambulantných lekárov, aby pracovali viac nielen v doplnkových, ale aj počas riadnych hodín, pretože na to, aby ste mohli mať doplnkové, musíte odpracovať minimálny počet ordinačných hodín, ktoré často mnohí dnes neodpracujú,“ povedal Drucker.

Zdroj: TASR

Objednávania u lekárov bez poplatkov by mali byť štandardom. Súčasné praktiky, kedy pacienti musia skoro ráno bežať po výmenný lístok alebo čakať dlhé hodiny kým sa dostanú na rad sú ponižujúce. Drvivá väčšina pacientov by tak uvítala možnosť objednať sa u lekára. Minister Drucker sa však rozhodol túto potrebu zneužiť a navrhol, aby si pacienti, ktorí sa chcú objednať v popoludňajších hodinách, platili celé vyšetrenie z vlastného vrecka. Ide tak o ďalší z rady nekvalifikovaných a antisociálnych opatrení, ktoré vzniklo v dielni ministerstva zdravotníctva. Dlhému čakaniu u lekárov by sa pritom dalo predísť zavedením objednávania cez portál elektronického zdravotníctva NCZI, ktoré by bolo priateľské voči pacientom.

Minister Drucker chce definovať štandard 
12. februára 2018

Pacienti doplácajú na pomalú prácu ministerstva
12. februára 2018

V súčasnosti poskytujú samostatný produkt len niektoré komerčné poisťovne, zo zdravotných cez svoju komerčnú dvojičku iba Union. Debatovať o možnosti individuálneho poistenia chcú však aj zdravotné poisťovne. „Sme presvedčení, že poistencom by to prinieslo výhody v podobe lepších produktov zdravotných poisťovní, poistných balíkov či v zavádzaní programov starostlivosti o zdravie,“ hovorí PR manažér Dôvery Matej Štepianský. Súhlasí aj hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková, ktorá vidí priestor v pripoistení v oblasti úrazov, stomatologickej starostlivosti, špeciálnych vyšetrení v ambulantnej starostlivosti, rozšírení prevencie a podobne. Najprv je však nevyhnutné definovanie štandardu. „Nutné je stanoviť, čo, v akej kvalite, v akom časovom horizonte a v akom finančnom rámci bude pacientom hradené zo základného balíka,“ vysvetľuje analytik INEKO Dušan Zachar. To v súčasnosti určené nie je. Podľa Zachara je vytvorenie doplnkového poistenia nevyhnutné pre dlhodobú finančnú udržateľnosť. Spraviť deliacu čiaru medzi tým, čo je bezplatné a čo nie, však nie je jednoduché. Objem preplácanej zdravotnej starostlivosti u nás je totiž väčší ako v susedných krajinách.

Zdroj: HN

Ide  nevyhnutný krok z dielne ministerstva zdravotníctva. Bez jasnej definície štandardu zdravotníckej starostlivosti sa nedajú podniknúť mnohé z  dôležitých reformných krokov. Spôsob, akým sa ministerstvo tejto úlohy zmocnilo, je však neefektívny a príliš pomalý. Čo je v zahraničí samozrejmosťou, sa u nás týmto tempom stane realitou až za niekoľko rokov. Napriek tomu, že vo svojom programovom vyhlásení si vláda stanovila zaviesť viaczdrojové financovanie zdravotníctva, do konca volebného obdobia sa ministerstvu zdravotníctva nepodarí úspešne zadefinovať účinný právny rámec na jeho fungovanie. Na pomalú prácu ministerstva, ktoré namiesto účinného riešenia tohto problému prinieslo legislatívnu smršť v mnohom nedomyslených, ale aj nekvalifikovaných zákonov, tak ako vždy doplatí práve pacient.

Drucker chce dofinancovať štátnu poisťovňu. INEKO ho varuje, aby s tým počkal
10. februára 2018

Druckerove dofinancovanie straty VšZP môže byť napadnuté Európskym súdom ako nepovolená štátna pomoc
10. februára 2018

K dofinancovaniu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by mohlo dôjsť v najbližších mesiacoch. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) tento týždeň avizoval, že takýto návrh by chcel dať vláde SR na prerokovanie v apríli.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ale ministra pred spomínaným krokom varuje. Poukazuje, že s rozhodnutím by mal ešte počkať. „A to aj vzhľadom na čerstvý rozsudok európskeho súdu, po ktorom môže byť selektívne dotovanie VšZP zo strany štátu posúdené ako nepovolená štátna pomoc,“ napísali predstavitelia inštitútu na Facebooku.

INEKO narážal na nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, z ktorého vyplýva, že všetky zdravotné poisťovne majú mať rovnaké podmienky na podnikanie. Podľa inštitútu by mal Drucker počkať aspoň do rozhodnutia Európskej komisie, ktorá bude celú vec riešiť.

Minister oznámil zámer dofinancovať vlastné imanie VšZP, ktoré je záporné, koncom januára tohto roka. Hovoril o sume 45 miliónov eur. Problém s vlastným imaním má poisťovňa pre vysokú stratu, do ktorej sa dostala pre nedostatočnú tvorbu technických rezerv, plní preto ozdravný plán.

Zdroj: finweb.hnonline.sk/TASR

Štát by sa mal voči rozhodnutiu európskeho súdu odvolať, zdravotnú starostlivosť považujeme za sociálnu službu štátu. Avšak je nespravodlivé voči slovenským občanom, aby sa straty VšZP, za ktoré nesú manažérsku zodpovednosť nominanti Smeru, dofinancovali zo štátneho rozpočtu. Ide o nesystémový krok, ktorý môže do budúcnosti len podporiť ďalšie beztrestné zadlžovanie VšZP nekompetentnými rozhodnutiami politických nominantov, či priamo tunelovaním poisťovne. Vzhľadom na plánovaný rekordný hospodársky rast v roku 2018 by sa pri pokračovaní ozdravných opatrení mohla poisťovňa vymaniť z ozdravného plánu aj sama a svoje záporne vlastné imanie by tak pravdepodobne dokázala eliminovať už v tomto ku.

Poslanci schválili zákon o radiačnej ochrane
7. februára 2018

Má Slovensko ambície stať sa spaľovňou rádioaktívneho odpadu Európy?
7. februára 2018

Parlament tento týždeň schválil zákon o radiačnej ochrane z dôvodu transpozície smernice Rady EÚ, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

Cieľom zákona, ktorého autorom je ministerstvo zdravotníctva SR, je potreba rozsiahlej právnej úpravy v oblasti radiačnej ochrany. Zákon upravuje výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany, podmienky vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu a činnosti v prostredí s prírodnými zdrojmi žiarenia, požiadavky na nakladanie s rádioaktívnymi látkami, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu. Ďalej upravuje ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov, vonkajším ožiarením zo stavebných materiálov a pretrvávajúcim ožiarením, ktoré je dôsledkom núdzovej situácie alebo dôsledkom ľudskej činnosti v minulosti, zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča či pripravenosť na núdzové situácie ožiarenia. Zákon rieši aj monitorovanie radiačnej situácie a radiačnú monitorovaciu sieť, obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany, priestupky,  správne delikty a sankcie na úseku radiačnej ochrany.

Zdroj: NR SR

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker napriek odporúčaniam odborníkov vyňal zo zákona odsek, ktorým by sme mohli zamedziť dovozu cudzieho rádioaktívneho odpadu na Slovensko. Rádioaktívny odpad u nás spaľuje štátna akciová spoločnosť JAVYS, kde bol minister Drucker v rokoch 2010 až 2012 predsedom dozornej rady. Štrnásť európskych krajín využíva jadrovú energiu, ale len štyri z nich majú vlastné spaľovne, ktoré však využívajú len na spaľovanie vlastného odpadu. Leň Švédsko bolo donedávna ochotné spracovávať český odpad. Teraz im ho už tri roky spracovávame my. Zdá sa, že Slovensko má ambície stať sa spaľovňou rádioaktívneho odpadu Európy hoci spracovávanie rádioaktívneho odpadu zahŕňa v sebe riziko poškodenia zdravia zamestnancov a rádioaktívnej kontaminácie našej krajiny.

Ochrancovia práv pacientov: Tehotné ženy by na urgente nemali platiť
2. februára 2018

Chaos v poplatkoch pre tehotné ženy
2. februára 2018

Poplatky na urgente by mali byť odpustené všetkým tehotným ženám, tvrdí Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Upozorňuje, že iba ak budú existovať jasné pravidlá, pacienti sa budú môcť prestať obávať vyhľadať pomoc na urgentnom príjme.

„Budúca mamička vie iba ťažko posúdiť v prípade zmeny jej zdravotného stavu, kedy môže dôjsť k ohrozeniu jej života či života dieťaťa,“ vysvetľuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.

V stredu (31.1.) minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odporučil, aby mali tehotné pacientky poplatok odpustený. Predtým koaliční poslanci navrhovali, aby si tehotné ženy pýtali zaplatený poplatok späť od svojej zdravotnej poisťovne. Po tom, čo sa voči návrhu ohradila opozícia a niektoré zdravotné poisťovne, Drucker pripustil, že môže ísť o „zbytočnú administratívu“ a poslancov požiadal o zmenu.

Zdroj: TASR

Nedávny prípad tehotnej ženy, ktorá po ošetrení na urgentne musela zaplatiť poplatok desať eur poukázal na ďalší nedomyslený zákon ministra Druckera. Ten päťnásobne zvýšil poplatok za návštevu urgentných príjmov nemocníc. A tie sa naozaj na nedostatok práce sťažovať nemusia. Za prvé mesiace od platnosti zákona si každá z nich prilepšila o desiatky tisíc eur. Ak sa pacient rozhodne so svojim problémom navštíviť urgentný príjem v najbližšej nemocnici, zaplatí desať eur. Od tohto poplatku by bol oslobodený len v prípade, že by išlo o úraz, či vážny zdravotný problém, ktorý by si vyžiadal jeho hospitalizáciu, alebo minimálne 2-hodinovú liečbu v nemocnici. Dôvodom vyššieho poplatku má byť zámer motivovať pacienta, aby nešiel s banálnymi vecami na urgentný príjem do nemocnice a následne zabránenie zneužívaniu pohotovostí.

O tom, či ide o kritický stav, alebo bežnú komplikáciu, rozhodne až lekár v ambulancii, keď prehliadne pacienta. Otázkou teda ostáva, či pacient sám dokáže rozlíšiť nevyhnutnosť urgentného ošetrenia. Spomínaný prípad tehotnej ženy, od ktorej si po urgentnom ošetrení vypýtali poplatok, tak presne poukázal na slabiny tohto návrhu.

Zdravotníckemu výboru bol v utorok predložený pozmeňujúci návrh, z ktorého vyplýva, že tehotné ženy by mali dostať možnosť pýtať si desaťeurový poplatok zaplatený na urgente v nemocnici späť od svojej zdravotnej poisťovne. Po zaplatení tohto poplatku by sa tak museli odvolať a poisťovňa by im do deväťdesiatich dní po schválení ich žiadosti poplatok vrátila.

Proti tomuto nezmyselnému byrokratickému zaťaženiu vystúpili poisťovne ako aj zástupcovia pacientov. Neuplynulo ani 24 hodín a Drucker opäť mení názor. Zavádza výnimku od poplatku pre všetky tehotné ženy na ošetrenia, ktoré budú súvisieť s ich tehotenstvom. V stredu sa preto na zdravotníckom výbore pri schvaľovaní spoločnej správy opäť nekoncepčne otváral zákon a táto zmena sa do neho ešte stihla narýchlo zakomponovať.

Ide však iba o záplatu na návrh, ktorý prinesie viac komplikácií a zbytočnej administratívnej záťaže ako pre pacientov, tak aj pre revíznych lekárov poisťovní. Namiesto toho, aby minister jasne zadefinoval, za ktoré stavy sa poplatok vyberať nebude, resp. túto právomoc delegoval priamo na plecia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prenáša svoju neschopnosť na plecia poisťovní. Tie sa budú musieť zaoberať jednotlivými prípadmi a rozhodovať, či poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou alebo takou, bez ktorej by hrozilo vážne poškodenie zdravia. Slovenské zdravotníctvo potrebuje štrukturálne reformy a nie narýchlo pripravené krízové riešenia, ktoré prinášajú ešte viac problémov. Takéto návrhy ministerstva zdravotníctva, ktoré sa nám v poslednom období množia, robia iba väčší zmätok a povedú ku zvýšenej nespokojnosti pacientov.

Slovenské zdravotníctvo si polepšilo: Drucker je rád, že naša krajina nie je na chvoste
30. januára 2018

Kto "vyrobil" zo slovenského zdravotníctva druhé Švajčiarsko?
31. januára 2018

BRATISLAVA – Dobré umiestenie Slovenska v aktuálnom rebríčku Európskeho zdravotníckeho užívateľského indexu (EHCI – Euro Health Consumer Index) považuje minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) za dobrú správu pre zdravotníkov, aj pacientov. V rebríčku, ktorý hodnotí zdravotné systémy z pohľadu pacienta, Slovensko získalo 13. miesto.

„Som rád, že slovenské zdravotníctvo môžeme označiť, a nielen tými dátami, ktoré zverejnil EHCI za 2017, za štandardné v rámci Európy a nie to, ktoré je na chvoste,“ reagoval na umiestnenie Drucker. Vo vlani zverejnenom rebríčku bolo Slovensko na 23. pozícii, tohtoročným umiestnením predbehlo všetky susediace krajiny Vyšehradskej štvorky či Veľkú Britániu. Podľa Druckera tomu pomohlo lepšie vykazovanie údajov, aj viaceré realizované zmeny v zdravotníctve.

„Je to dobrá správa aj pre zdravotníckych pracovníkov, aj pre ľudí, aby sme sa nemuseli stále nejakým spôsobom iba haniť za to, ako je všetko zle. Vychádzame zhruba na rovnakej úrovni, teraz v tomto prípade lepšie ako Česko, výrazne lepšie ako Poľsko a Maďarsko a ostatné krajiny Európy,“ skonštatoval Drucker.
topky.sk

Z rebríčka Euro Health Consumer Index (EHCI), ktorý vypracovala švédska organizácia Health Consumer Powerhouse vyplýva, že Slovensko si v porovnaní s minulým rokom polepšilo o desať miest. Predbehli sme tak všetky susediace krajiny V4 či Veľkú Britániu. Slovensku v rebríčku pomohli najmä údaje pacientskych organizácií z verejných prieskumov. Samotní tvorcovia jedného z najprestížnejších rebríčkov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa divili nad nepochopiteľným nárastom kvality slovenského zdravotníctva. Vysoko pozitívne nám vyskočilo hodnotenie za výbornú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá je porovnateľná iba so Švajčiarskom a nízke čakacie lehoty.

Minister Drucker sa netajil tým, že sa chce pozrieť na spôsob vykazovania našich dát do podobných prieskumov. Zdá sa, že asi ako jediný bude poznať aj to, ktorá pacientska organizácia dáta pre EHCI poskytla. Predpokladáme, že za výsledkami by mohla byť práve Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP), nakoľko s prezidentkou asociácie Máriou Léviovou má minister nadštandardné vzťahy. Nám sa totiž nepodarilo tento údaj získať ani v EHCI a ani po detailnejšom zisťovaní medzi pacientskými organizáciami na Slovensku. Tie sa totiž k výsledkom nechcú priznať. Pritom hodnovernosť podobných analýz spočíva práve v poznaní hodnovernosti zdrojov a metodiky spracovania dát.

Aj tvorcovia správy uvádzajú ako prekvapivé, že slovenské pacientske organizácie boli v hodnotení čakacích dôb pozitívnejšie ako národné agentúry, pričom vo vyspelých krajinách so silnými pacientskymi organizáciami je to práve naopak. Úspech slovenského zdravotníctva v rebríčku EHCI tak nespočíva v preukázateľnom zlepšení prístupu k zdravotnej starostlivosti, ale zo subjektívnych dotazníkových výstupov.

Správa navyše obsahuje aj evidentné faktické chyby. Napríklad uvádza, že slovenskí pacienti nepotrebujú výmenný lístok k špecialistovi, ako aj to, že každý pacient má právo na druhý odborný posudok. Pri posudzovaní „slovenského úspechu“ sa autori mylne nazdávajú, že výborný výsledok je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený nedávnym zavedením súkromného doplnkového zdravotného poistenia, ktoré na Slovensku v skutočnosti neexistuje.

O to smutnejšie vyznieva fakt, že hneď po zverejnení výsledkov sa minister aj so svojim šéfom Inštitútu zdravotnej politiky postaví pred kamery a nekriticky, bez akýchkoľvek pochybností verejnosti vysvetľuje, prečo sme v hodnotení tak dobre obstáli.

Či sú čakacie lehoty na vyšetrenie u našich lekárov naozaj také priaznivé si musia zodpovedať samotní pacienti. Z výsledkov napríklad vyšlo, že na neakútne CT sa dostanú do týždňa a každý jeden prípad rakoviny sa začne riešiť do 21 dní. Nám z tejto analýzy zatiaľ určite vyplynula jedna reálna hrozba. Naši pacienti sa na Slovensku už nemôžu spoliehať ani na svoje „nezávislé“ pacientske organizácie.

Niektorí zubári zvažujú ukončenie činnosti, dôvodom sú vstupné náklady pri zavádzaní eZdravia
21. januára 2018

Na nepripravený eHealth doplácajú ľudia v čakárňach
22. januára 2018

Časť zubných lekárov zvažuje ukončenie svojej činnosti. Ako povedal na tlačovej konferencii prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík, dôvodom je zavádzanie elektronického zdravotníctva (eZdravie). Vstupné náklady zubných lekárov vzrástli pre hardvérové a softvérové vybavenie. Podľa Moravčíka si treba uvedomiť vekovú štruktúru lekárov.
„Niektorí kolegovia povedali, že ak sa budú musieť povinne zapojiť do tohto, zvažujú, či vôbec sa im oplatí zostať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,“ povedal prezident SKZL. Komora však zatiaľ nemá potvrdené ukončenie činnosti zubárov.

Problémom podľa Moravčíka bola aj nedostatočná informovanosť. „Od 1. januára tohto roka sa majú lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci pripájať k systému eZdravie. Doteraz nedostali relevantnú príručku, Národné centrum zdravotníckych informácii neorganizovalo ani školenia pre používateľov,“ upozornila komora.

Zdroj: WebNoviny.sk

 

Tak ako sme avizovali v polovici decembra minulého roka, zavádzanie eZdravia v slovenskom zdravotníctve sprevádzajú vážne problémy a denne sme svedkami sťažností na jeho funkčnosť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To, čo sme si všetci priali, aby eZdravie zjednodušilo ich prácu, sa nenaplnilo. Naopak, lekári uvádzajú zdržanie pri svojej práci v minútach až hodinách denne. Sú zapríčinené technickými problémami systému, ale aj nedostatočne pripravenou legislatívou. Tá na jednej strane od 1. januára hrozí lekárom finančnými pokutami, aj odobratím ich licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na druhej strane nie sú v nej implementované dôležité kompetencie, ktoré v ambulanciách lekárov už dnes zabezpečujú sestry.

Dnes musí všetko za nich do systému nahadzovať lekár, ktorý má následne menej času na svojich pacientov. Tí pre časové zdržania súvisiace so zavádzaním systému musia zase dlhšie čakať v čakárňach pred ambulanciami svojich lekárov, či sa k svojmu vyšetreniu v daný deň ani nedostanú. Potvrdila sa aj naša obava, že distribúcia kariet zdravotníckeho pracovníka, či obálok s PINom neprebehla do konca minulého roka, hoci si o ne zdravotníci zažiadali v stanovenom termíne.

Oceňujem, že ministerstvo reagovalo na naše výzvy a chystá predložiť na marcovú schôdzu zmenu legislatívy. Zavádzanie eZdravia na Slovensku sa posunulo vpred, no som vážne znepokojený a mám výhrady k spôsobu, akým sa to deje. Som presvedčený, že zmäkčenie legislatívnych ustanovení a zavedenie prechodného obdobia bude nevyhnutné, aby projekt nakoniec nemal za následok urýchlene ukončenie praxí starších lekárov v dôchodkovom veku. Táto strata by mohla znamenať aj vážne výpadky v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s následným ohrozením dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov niektorých regiónov.

Tehotná žena prišla s tažkosťami na pohotovosť, vypýtali si urgentný poplatok
9. januára 2018

V Druckerových zákonoch sa objavujú prvé problémy
11. januára 2018

Prvého januára dostala tehotná manželka Ivana Baloga bolesti. Cez deň ju pichalo v podbrušku, podvečer mala výtok a termín pôrodu (25. január) sa blížil.

„Ostala v strachu, čo ak,“ hovorí Balog. Mysleli si, že ide o plodovú vodu a tak zamierili na príjem do nitrianskej nemocnice. Lekárka tehotnú ženu vyšetrila a povedala, že zatiaľ je všetko v poriadku, má navštíviť gynekológa a ak by sa bolesti zhoršovali, má opäť prísť na pôrodnícky príjem. Tak situáciu opísal manžel. „Ako sme odchádzali, tak od manželky vypýtali poplatok 10 eur,“ hovorí. Prekvapilo ho to a zároveň aj nahnevalo. Pýtal sa teda, že keď bude planých poplachov viac a vrátia sa do nemocnice, či zase bude platiť, až kým manželka neporodí. „Pani doktorka so sestričkou mi tvrdili, že áno. Že ich to mrzí, no že oni to nevymysleli,“ hovorí Balog.

Za celé tehotenstvo išli na urgent len raz. Odhodlali sa najmä preto, že termín bol už blízko. Gynekológ, ku ktorému zavítali pár dni potom, im mal povedať, že manželka je pripravená kedykoľvek porodiť. Balog si myslí si, že niektoré ženy s bolesťami môžu kvôli poplatku otáľať s návštevou pôrodníckeho príjmu, najmä ak majú hlboko do vrecka. Jeho prípad vyvolal na sociálnej sieti veľa vášní.

 Desať eurový poplatok sa vyberá na ústavnej pohotovostnej službe (urgentných príjmoch) od novembra minulého roka. Má to odradiť ľudí, aby chodili s menšími zdravotnými ťažkosťami na urgenty, ktoré slúžia pre ťažké prípady. Legislatíva na druhej strane presne stanovuje, kedy pacient za vyšetrenie na urgente nezaplatí nič, na tehotné ženy ale akosi nemyslí.
Zdroj: aktuality.sk

V implementácií najnovších Druckerových zdravotníckych zákonov sa objavujú prvé problémy, ktoré sa vzhľadom na doterajší spôsob legislatívnej práce ministerstva dali predpokladať. Ide o problémy v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a pri platbách 10 eurových poplatkov na urgentných príjmoch v nemocniciach.“

Asi najväčšie problémy majú v súčasnosti obyvatelia okresu Detva, kde v období minimálne do 1.7.2018 jej obyvatelia stratili stanicu LSPP. Hoci samospráva má k dispozícii riešenie vzniknutej situácie, zákon jej odobral kompetencie konať a preto sa v súčasnosti obracia na Ministerstvo zdravotníctva, aby tento vážny problém urýchlene riešilo. Niektorí obyvatelia z tohoto okresu majú najbližšiu LSPP vzdialenú až 70 kilometrov od svojho bydliska, častokrát neexistuje možnosť priameho autobusového spojenia. Ide o situáciu pre ktorú môže dojsť aj k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov okresu Detva. Minister Tomáš Drucker by mal nájsť spôsob, ako vzniknutú situáciu urýchlene vyriešiť, aby sa podobné prípady neopakovali.

So znepokojením sledujem aj sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú platieb 10 eurových poplatkov za vzniknuté akútne problémy, ktoré ich priviedli na urgentné príjmy nemocníc. Tie majú platiť pri ich neopodstatnených návštevách. Potvrdzuje sa očakávanie, že pacienti častokrát nemajú potrebné medicínske znalosti a správny úsudok, čo patrí na nemocničnú pohotovosť a čo nie. Ich prekvapenie ohľadom platby 10 eurového poplatku je preto častokrát namieste. Najmarkantnejším prípadom sú už medializované prípady mamičiek s podozrením na predčasný nástup pôrodu. Vyzývame preto ministra zdravotníctva, aby sa týmito prípadmi zaoberal a právnym predpisom presne zadefinoval, kedy sa poplatky na urgentoch nemocníc smú a kedy nesmú vyberať.

Lekár: Spustia elektronické zdravotníctvo a my o ňom nič neviem
14. decembra 2017

eHealth – ďalšie IT fiasko štátu. Od januára 2018 nás čakajú veľké problémy
14. decembra 2017

Od januára sa má na Slovensku rozbehnúť elektronické zdravotníctvo, tzv. eZdravie alebo eHealth. Lekári však majú k tejto novinke vážne výhrady. Prezident Asociácie súkromných lekárov a všeobecný lekár Marián Šóth hovorí, že väčšina ich členov stále nemá karty na prístup do systému, a tak si ho ešte nemohli vyskúšať. Doteraz nevedia, aké funkcie majú v eZdravie od nového roka používať.

 Ako sú ambulancie pripravené na eZdravie?

Pripravujeme sa na to podľa toho, aké kusé informácie máme.

Čo to znamená?

Viac-menej nemáme informácie, čo nás od 1. januára čaká. Ako máme postupovať a čo máme očakávať od elektronického zdravotníctva. Budú fungovať elektronické recepty cez Národné centrum zdravotníckych informácií, alebo budú fungovať cez zdravotné poisťovne? Máme očakávať, že nám budú chodiť prepúšťacie správy? Budeme musieť posielať svoje informácie ďalej? Budeme musieť výmenné lístky dávať elektronicky alebo v papierovej forme? Nevieme, čo je našou povinnosťou. Vložiť kartu do čítačky a tým si splníme svoju povinnosť? Ale to nám neprinesie nič z hľadiska elektronického zdravotníctva.

Nie ste vôbec informovaní?

Nejaká časť informácií k nám určite prechádza, ale boli by sme radi, keby sme dostali ucelenú informáciu, čo máme robiť, ako to máme robiť.

Kto vám mal dať takúto informáciu?

Berieme to tak, že informáciu nám mal dať štát cez Národné centrum zdravotníckych informácií.

Keď ste pred časom testovali eZdravie vo Vašej ambulancii, povedali ste, že pripájanie do systému vám trvalo celé popoludnie. Ako je to dnes, aké informácie máte od kolegov?

U mňa to vtedy trvalo pol dňa. Teraz je to päť hodín. Človek, ktorý nie je počítačovo zdatný, bude určite potrebovať pomoc. Mám ale obavu z toho, že aj u počítačovo zdatného lekára si zavedenie systému bude vyžadovať odbornú pomoc… viac na aktuality.sk

Zdroj: aktuality.sk

Systém elektronického zdravotníctva bude od 1. januára iba v testovacej prevádzke, avšak podľa zákona budú lekárom za jeho nepoužívanie hroziť likvidačné sankcie, ak doňho ihneď nenabehnú. Lekárom systém neuľahčí prácu, ale naopak, v prvých mesiacoch nového roka im nesmierne skomplikuje život.

Softvér, ktorý sa teraz narýchlo zavádza, nebol v dostatočnom časovom predstihu testovaný, neboli realizované záťažové testy, teda v ostrej prevádzke môžu nastať vážne výpadky. Systém má už teraz pri zavádzaní množstvo problémov a ďalšie vyplávajú lekárom na povrch v ostrej prevádzke. Pritom ich ambulancie už teraz praskajú vo švíkoch. Sestry nebudú môcť pomáhať lekárom ako doteraz. Systém im to neumožní a lekár bude musieť do systému nahadzovať všetky informácie pod hrozbou likvidačných pokút namiesto toho, aby sa venoval pacientovi. Obrovské časové zdržania zároveň znížia počet ošetrených a zvýšia počet neošetrených pacientov, čím sa ohrozuje ich zdravie.

Veľa lekárov ešte vôbec nedostalo kartičku – Elektronický preukaz zdravotného pracovníka a asi 50% tých, čo ju majú, k nej nedostalo PIN – nevedia ju teda sfunkčniť. Prevažná väčšina z lekárov bude o inštaláciu čítačky musieť požiadať IT technika. Aj pripojený špecialista u pacienta bez občianskeho preukazu s čipom neuvidí jeho záznam. Pokiaľ pacient zmení svojho lekára, nový lekár aj niekoľko týždňov neuvidí jeho záznam. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – lekári, lekárne, nemocnice – si navyše pripojenie do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) organizácií zabezpečujú na vlastné náklady cez dodávateľov svojich softvérov.

Nad každým lekárom zároveň visia obrovské hrozby, ak sa od 1. januára nepripojí k systému. Podľa zákona mu hrozí pokuta až do výšky 3300 eur a následne mu Slovenská lekárska komora musí zrušiť registráciu –na území SR nebude môcť vykonávať povolanie lekára. Pri objektívnych príčinách vraj nebudú pokutovaní. Ale nikde nie je definované, čo tie objektívne príčiny sú. A čo sa stane, ak lekár hneď neuloží výsledok svojho vyšetrenia do eZdravia? Hrozí mu pokuta do výšky 663 eur. Niektorí naši starší kolegovia – lekári radšej uvažujú, že zavrú svoje ambulancie. Môžu to byť až stovky ambulancií, čo by viedlo až ku kolapsu ambulantnej sféry.

e-Health sa zavádza od roku 2008 a doteraz nás stál podľa NCZI 87,7 miliónov eur. Ide o ukážkový príklad spackaného štátneho IT projektu, ktorého plnenie síce bolo predchádzajúcim ministrom podpísané, hoci reálne sa v podstate nič funkčné nevytvorilo. NKÚ konštatoval, že vykonané verejné obstarávanie na elektronické služby zdravotníctva narušili princíp transparentnosti, pri realizácii zmlúv bolo zistené nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vyčíslil škody na 125 miliónov eur. Systém, ktorým sa mali predpisovať lieky sa v podstate nedal použiť. Nakoniec ho v polovici tohto roka musel suplovať softvér poisťovne Dôvera, ktorý prevzala VšZP a v súčasnosti ho implementuje poisťovňa Union. Poisťovne si ho samozrejme zaobstarávajú a doprogramovávajú za vlastné financie a sú to státisíce eur – z našich zdravotných odvodov. Nedostatočné bolo aj hardverové vybavenie, štát musí naňho vynaložiť ďalšie milióny eur. Aj pre toto všetko máme vážne výhrady k takémuto spôsobu zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku.

Ak sa bude chcieť pacient objednať, vyšetrenie si zaplatí sám
22. novembra 2017

Minister Drucker potajomky presadzuje, aby si ťažko chorí platili za vyšetrenie u špecialistu až do 50 eur
22. novembra 2017

BRATISLAVA. Objednávanie na vyšetrenie by sa mohlo zmeniť. A to tak, že k lekárovi by pacient na vyšetrenie na konkrétnu hodinu mohol chodiť až po jeho ordinačných hodinách. To znamená, že počas dňa by lekár normálne prijímal pacientov čakajúcich v čakárni. A až po 14.00 h by sa ľudia mohli objednať na takzvané doplnkové ordinačné hodiny.

Takto objednaný človek by mohol zaplatiť poplatok až do výšky 50 eur. Nebude to však poplatok za prednostné objednanie, ktorý ľudia na Slovensku už poznajú. Pacient si namiesto zdravotnej poisťovne sám zaplatí za samotné vyšetrenie.

Poslanecký návrh predložil na rokovanie parlamentného zdravotníckeho výboru podľa členov výboru Juraj Blanár (Smer). Má však ísť o návrh, ktorý pochádza priamo z ministerstva zdravotníctva. Ak pozmeňovací návrh výbor schváli, bude sa ním zaoberať už len parlament. To znamená, že ho už nebude môcť pripomienkovať verejnosť, ako to býva zvykom pri iných novelách.

Zdroj: Sme

Ministerstvo zdravotníctva chce cez návrh poslanca Tibora Bastrnáka (Most – Híd) potajomky presadiť poplatky za vyšetrenie u špecialistu. Môže to spôsobiť, že napríklad ľudia trpiaci rakovinou, ktorí budú potrebovať vyšetrenie skôr, si zaň budú musieť platiť až do 50 eur. Považujem to za veľmi nešťastný návrh. V marazme nášho zdravotníctva, keď sa na vyšetrenie k špecialistom čaká aj niekoľko mesiacov, si vládna koalícia zvolila na riešenie problému najmenej vhodný spôsob.

Návrh na zmenu zákona tiež hovorí, že lekár môže až 30 % z času svojich ordinačných hodín vyhradiť pre takýchto záujemcov. Keď pôjde manažment nášho zdravotníctva týmto smerom aj naďalej, kvalitná zdravotná starostlivosť bude dostupná iba pre bohatých, tí menej solventní zostanú bokom.

Vyzývam ministra zdravotníctva a vládnu koalíciu, aby tento nehorázny a nesystémový návrh z rokovania parlamentného výboru stiahli, pretože nie je korektné, aby si ľudia, ktorí si poctivo platia zákonné zdravotné poistenie, platili za vyšetrenie aj druhýkrát.

Tlačová správa

Minister Drucker chce platy zdravotníkov valorizovať podľa zásluhovosti
14. novembra 2017

Valorizácia platov podľa zásluhovosti má byť v kompetencii riaditeľa
14. novembra 2017

Spôsob odmeňovania zdravotníkov by sa na Slovensku mohol v budúcnosti zmeniť. V súčasnosti sa im mzdy automaticky každý rok valorizujú, keďže sú naviazané na priemernú mzdu. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by chcel viac zohľadňovať princíp zásluhovosti. S návrhom plánuje prísť budúci rok. „Naším cieľom je presadzovanie princípu zásluhovosti, dá sa to rôznymi formami, napríklad aj tým, že sa viaže viac na kompetencie zároveň za isté odpracovanie a podobne… Neznamená to, že chceme siahať na celkový objem prostriedkov, ktorý má smerovať na valorizáciu miezd pracovníkov v zdravotníctve,“ povedal pre TASR Drucker.

Zdroj: mediaweb.sk, tasr

Slovensko je každoročne konfrontované odchodmi našich zdravotníkov za lepšími podmienkami do krajín EU. Napriek tomu je mzdový automat v nemocniciach tŕňom v oku ministra financií a už aj ministra zdravotníctva. Paradoxom je fakt, že samotní riaditelia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), ktorým automat robí každoročne najväčšie vrásky na čele, ho považujú za nástroj, ktorý im v nemocniciach zastabilizoval stavy lekárov a nežiadajú ho zrušiť. Nikto netvrdí, že valorizácia platov zdravotníkov sa nemá diať aj na zásluhovom princípe. Tá má byť ale plne v kompetencii riaditeľa nemocnice, má sa odvíjať od jej ekonomických ukazovateľov a štát by ju nemal regulovať. Pre minimálnu hodnotu mzdy lekára však považujeme súčasné legislatívne nastavenie valorizácie platov za správne riešenie. Podobným spôsobom naše hnutie plánuje riešiť aj ohodnotenie zdravotných sestier. V krajinách OECD je priemerná mzda sestry na úrovni 110% priemernej mzdy, u nás je to len 90%.

Minister Drucker chce prehodnotiť bezplatné parkovanie pri nemocniciach
12. novembra 2017

Individuálny prístup, nie populizmus
12. novembra 2017

Ministerstvo zdravotníctva zrejme prehodnotí bezplatné parkovanie v štátnych nemocniciach. Ľudia, ktorí do zdravotníckych zariadení prídu autom totiž teraz využívajú maximum času, kedy je parkovanie zdarma. A blokujú tak miesta na státie ostatným. Oproti minulosti sa čas parkovania predĺžil až dvojnásobne. Minister je teraz pripravený tému znova otvoriť. „Vidím, že to nefunguje. Mnohí pacienti sa sťažujú, že sa nevedia dostať na svoje parkoviská. Treba to vyhodnotiť a podiskutovať o tom, či a do akej miery upravíme tento režim,“ dodáva.

Zdroj: TVNOVINY.SK

Niektoré problémy si vyžadujú individuálne riešenia, nie populistické regulácie ministerstva. Najmä koncové štátne nemocnice sú lokalizované v centrách veľkých miest. Bolo jasné, že tento spôsob direktívy, pri obmedzených možnostiach parkovania, bude viesť k zneužívaniu a v konečnom dôsledku k nedostatku parkovacích miest pre pacientov. V týchto prípadoch bol príjem z parkovania príjmom nemocnice, ktorý využívala na zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Problémom sú prípady, keď nemocnica túto lukratívnu službu odovzdala do rúk súkromníkov. A na tých parkoviskách sa samozrejme platí aj naďalej.