Gábor Gál
Milan Vetrák

Milan Vetrák

expert OĽANO na legislatívu

m.vetrak@obycajniludia.sk

Naše hlavné výhrady

neriešenie systémových nedostatkov legislatívneho procesu
absencia pravidiel primeraného odmeňovania právnych zástupcov štátu
neriešenie krízy riadneho fungovania Ústavného súdu

Naše hlavné ciele

zlepšenie tvorby práva ako základu vymožiteľnosti práva a dosiahnutia spravodlivosti vrátane vytvorenia právneho servisu vlády, jednoduchšia a kvalitnejšia legislatíva
posilnenie nezávislosti prokuratúry a súdov.
reforma súdnictva: elektronizácia súdnictva, podpora alternatívnych spôsobov riešenia sporov, personálne posilnenie obsadenosti súdov, transparentnosť výberu sudcov
odstránenie prieťahov v súdnom konaní, skrátenie lehôt (trvania) súdnych konaní, aby sa ľudia domohli skutočnej súdnej ochrany v riadnom čase.
podpora efektívnej a funkčnej prokuratúry, ktorá dokáže dôsledne dohliadať na dodržiavanie zákonných postupov
reforma Ústavného súdu s cieľom jeho sfunkčnenia a zvýšenia nezávislosti