Martina Lubyová
Miroslav Sopko

Miroslav Sopko

poslanec NR SR za OĽANO

miroslav_sopko@nrsr.sk

Naše hlavné výhrady

ministerstvo nemá jednotnú víziu pre smerovanie školstova: zásadná reforma školstva zastala na pol ceste
eurofondový škandál: pre neschopnosť ministerstvá príde SR najmenej o 32 mil. eur z eurofondov na vedu a výskum
prebujnelá byrokracia na školách
chýbajú asistenti, kvalitné učebnice a najmä nedostatok odvahy robiť systémové zmeny
chýba systematický mechanizmus na zvyšovanie platov, doterajšie nárasty sú len reakciou na protesty zamestnancov školstva
neschopnosť ministerstva zahrnúť do vzdelávacieho procesu inovatívne metódy a prvky

Naše hlavné ciele

nevyhnutné zmeny vo vzdelávacom systéme a riadení školstva
viac autonómie školám komplexnou regionálnou politikou vzdelávania
zatraktívnenie učiteľského povolania zvýšením platov a diferencovaným odmeňovaním podľa kvality
odbremenenie škôl od byrokracie a zabezpečenie podporného personálu v školách
systematická podpora študentom, neformálnemu vzdelávaniu a športu pre všetkých
zvýšenie konkurencieschopnosti vysokých škôl, rozvoj celoživotného vzdelávania
lepšie financovanie vedy a stimulácia znalostnej ekonomiky vyššími daňovými úľavami