Ján Richter
Soňa Gaborčáková

Naše hlavné výhrady

zlyhanie systému sociálnej ochrany detí – kauza Čistý deň z neho urobila jedného z hlavných kandidátov na odvolanie
nesystémové zmeny dôchodkového systému, laxný prístup k demografickému problému, potieranie významu sporenia na dôchodok
nesystémové zmeny v oblasti dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby
nepodporuje aktívny rozvoj komunitných služieb z národných zdrojov

Naše hlavné ciele

aktívna rodinná politika
daňové zvýhodnenie rodín, podpora bývania pre mladé rodiny, predškolské zariadenia za prijateľné ceny
zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému vhodným nastavením princípov solidarity a zásluhovosti
podpora výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny
zmena prístupu k starostlivosti o seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí
začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít a dlhodobo nezamestnaných do spoločnosti a pracovného procesu
účinná prevencia proti chudobe, nová koncepcia pomoci ľuďom v núdzi a kríze