Gabriela Matečná
Martin Fecko

Martin Fecko

poslanec NR SR za OĽANO

martin_fecko@nrsr.sk

Naše hlavné výhrady

nedostatočná podpora mladých, začínajúcich agropodnikateľov
absencia poradenského servisu pre agropodnikateľov
slabá ochrana pôdneho fondu
nie sú v legislatíve zadefinované pojmy farmár, farma, rodinná farma

Naše hlavné ciele

reforma dotačnej politiky štátu v sektore pôdohospodárstva
usporiadanie pozemkového vlastníctva
podpora vzniku regionálnych odbytových združení výrobcov s cieľom predaja produkcie svojich členov.
obmedziť používanie poľnohospodárskej pôdy na priemyselné účely
zvýšenie miery sebestačnosti domacimi poľnohospodárskymi produktmi a potravinami
ochrana pôdy a vody (lesnej a poľnohospodárskej) ako nenahraditeľného zdroja obživy človeka

Grófka Rošková už dovládla: Nové skutočnosti okolo jej pozemkovej kauzy
6. februára 2019

Vláda stále nechápe čo to je vlastnícke právo k poľnohospodárskym pozemkom
6. februára 2019

Problémy s agrodotáciami na východnom Slovensku sa prevalili po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Roškovej spoločnosťou Agro Porúbka, predtým zvanej Gard, pôsobiacej v sobraneckom regióne, sa Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala zaoberať na pokyn prokurátora z odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v marci minulého roka. Portál Aktuality.sk teraz informoval, že došlo ku zásadnému posunu.

Rošková aj jej firma čelia obvineniu zo subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie krátko pred Vianocami, či je priamo obvinená aj Rošková polícia reagovala vyhýbavo. „V decembri minulého roku vyšetrovateľ národnej protikorupčnej jednotky obvinil dve fyzické a jednu právnickú osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečinu subvenčného podvodu,“uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Zdroj: Plus 1 deň, 8. január 2019

Viac na: https://www1.pluska.sk/krimi/grofka-roskova-dovladla-nove-skutocnosti-okolo-jej-pozemkovej-kauzy

Poslanci NR SR neschválili novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov z dielne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO). Právo užívateľa pozemku tak naďalej zostáva nad právom vlastníka pozemku.

Zákon mal jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zákonom sa mala vylúčiť tzv. voľná úvaha PPA pri rozhodovaní o preukázaní vlastníckeho, nájomného alebo užívateľského vzťahu k pôde. Návrh rovnako upravoval preukázanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z takéhoto vzťahu (napr. úhrada nájomného) ako podmienok na získanie podpory poskytovanej touto agentúrou.

Žiaľ, ani takmer po tridsiatich rokoch budovania demokracie na Slovensku, vládna koalícia nepochopila, čo znamená  vlastnícke právo k poľnohospodárskym pozemkom. Aj napriek tomu, že Ústava SR garantuje vlastnícke právo, v reálnom živote nediktuje podmienky vlastník pozemku, ale jeho užívateľ – presne tak, ako to bolo za socializmu.

Vlastník poľnohospodárskej pôdy podľa neho nemá šancu dostať sa k pôde, pritom však zákon č. 229/1991 Zb. o pôde v § 2 ods. 1 stanovuje, že okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom stanovené  inak.

Aká je realita? EÚ stanovila vyplácanie priamych platieb na plochu, ktorú daný agropodnikateľ užíva. Podmienkou na jej poskytnutie je čestné vyhlásenie, že užívate danú poľnohospodársku pôdu. Nikoho nezaujíma, ako k tomuto užívaciemu právu žiadateľ prišiel, či ho ukradol, niekomu zabral alebo alebo či má s vlastníkom uzavretú nejakú dohodu. PPA až v prípade tzv. krížovej kontroly (t.j. deklarácii dvoch resp. viacerých subjektov, že užívajú tú istú plochu) začína zaujímať o legálnosť nadobudnutia tohto užívacieho stavu.

Súčasné znenie zákona je návodom pre špekulantov, vďaka ktorému sa môžu bez námahy dostať k financiám. Grófka Rošková, pani ministerka Matečná a koaliční poslanci to ukázali v priamom prenose. Nechávajú takéto obrovské diery v zákonoch a umožňujú tak priame rozkrádanie spoločných financií. Tento návrh zákona som predložil do parlamentu už 13-krát.

Koaliční poslanci opätovne prejavili, ako to naozaj myslia s demokratickým a základným právom vlastniť pôdu, ktorý už stáročia platí v demokraticky vyspelých krajinách.

Mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo neotvorili, koaliční poslanci neprišli
21. augusta 2018

Ukázalo sa, komu záleží na férovej pôdohospodárskej politike
21. augusta 2018

Mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa 21.8.2018 napokon nekonalo, nakoľko výbor nebol uznášaniaschopný.

Na výbore bolo prítomných iba päť opozičných poslancov z OľaNO, SaS a Sme rodina a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná spolu s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jurajom Kožuchom a generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adrianou Šklíbovou.

Ministerka Matečná vzápätí neprijala možnosť neformálnej diskusie s opozičnými poslancami výboru bez jeho zvyšnej väčšiny.

„Myslela som si, že budeme uznášaniaschopní, no nie sme. Bola by som preto rada, aby som na otázky poslancov pôdohospodárskeho výboru zodpovedala aj pred zvyšnými jeho poslancami a odpovede na ne tak počuli všetci.

Keď budeme uznášaniaschopní, rada všetky tieto otázky zodpoviem aj za prítomnosti generálneho riaditeľa PPA a šéfky SPF. Témy, ktoré sú v poľnohospodárstve závažné, musíme riešiť spoločne. Nie je dobré ich riešiť v tak malom počte,“ povedala po neotvorení rokovania pôdohospodárskeho výboru Matečná.

Ministerka tak neodpovedala na otázky, ktorými sa mal pôdohospodársky výbor v utorok zaoberať.

Malo ísť predovšetkým o odpovede na zistenia Generálnej prokuratúry SR o zlyhaniach v agrosektore, uzatvorenú zmluvu na IT zákazku v rezorte napriek zákazu Úradu pre verejné obstarávanie, postoj agrosektoru k Memorandu o reforme poľnohospodárstva a pridelené eurodotácie v oblasti aquakultúry.

Zdroj: SME

Viac na: https://ekonomika.sme.sk/c/20897168/mimoriadny-vybor-pre-podohospodarstvo-neotvorili-koalicni-poslanci-neprisli.html

 

Mimoriadny Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nebol uznášania schopný kvôli neúčasti poslancov vládnej koalície a Kotlebovej ĽSNS.

Poslancom vládnych strán a Kotlebovej strany, zdá sa, nezáleží na tom, aby sme na Slovensku mali skutočne férovú pôdohospodársku politiku. OĽANO v posledných mesiacoch upozorňovalo na rôzne kauzy v rezorte ministerky Gabriely Matečnej.

Upozornili sme na kauzu Babindol, ktorá smeruje k oligarchom blízkym Smeru, ako aj k súčasnému poradcovi ministerky vnútra Tiborovi Gašparovi. Pani Matečná nepodala žiadne trestné oznámenie, nevysvetlila dotáciu za viac ako šesť miliónov eur, vyšetrovanie nezačala ani polícia.

Upozornili sme aj na výzvy v oblasti akvakultúry. Výzvy boli neprehľadné so zle nastavenými podmienkami, V jednej výzve ministerstvo pani Matečnej 28. mája schválilo jedinú dotáciu z celej výzvy, ide o 300 tisíc eur pre firmu, ktorej spolumajiteľkou je pani Flašíková. A v ten istý deň ministerstvo rozhodlo, že výzvu zruší. Vo výzvach navyše ministerstvo vyžadovalo dokumenty v rozpore so zákonom.

Ďalšou témou, ktorou sa mal zaoberať mimoriadny výbor, boli zistenia generálneho prokurátora k podozreniam zo subvenčných podvodov.

Samotný generálny prokurátor hovoril o systémových pochybeniach na ministerstve pôdohospodárstva a  vyzval ministerku, aby konečne začala robiť poriadky vo svojom rezorte. Ministerka zatiaľ neuviedla žiadne konkrétne kroky, ktoré by situáciu zlepšili.

Chceli sme sa pýtať pani ministerky aj na pochybnú IT zákazku, ktorú podpísala v rozpore s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie. Ak bežný občan nerešpektuje rozhodnutie štátneho orgánu, dostane pokuty alebo iné sankcie. No zdá sa, že na Slovensku platí dvojaký meter, kedy zákony a pravidlá neplatia pre všetkých rovnako.

Je neprijateľné, ak zákonné rozhodnutia nerešpektujú samotné štátne inštitúcie.

Keďže rezort pani Matečnej porušil predbežné opatrenie Úradu pre verejné obstarávanie, a napriek tomu uzatvoril zmluvu s vybraným uchádzačom, hrozí zo strany ÚVO pokuta, ktorú zaplatia všetci občania Slovenska. Ak jeden štátny úrad nerešpektuje rozhodnutie iného štátneho orgánu, začína sa rozklad elementárnej dôvery v štátne inštitúcie a vládu zákona.

SNS často hovorí o tom, ako chce na Slovensku kvalitné potraviny. Ak chceme zvýšiť podiel kvalitných slovenských potravín na trhu, bez férovej poľnohospodárskej politiky to nepôjde. Dotácie musia dostávať ľudia, ktorí tvoria hodnoty, pôdu obrábajú a zveľaďujú. Nie ľudia, čo poberajú dotácie na betónové plochy,  s pôdou špekulujú, a jediné o čo im ide je zbohatnúť na pôde, ktorá patrí nám všetkým.

Tým, že výbor sa nekonal, došlo k politickej obštrukcii. Znova sa presviedčame, že niekomu ide naozaj o vec, a niekomu iba o politiku. Môžem len konštatovať, že neustúpime. Zvoláme ďalší výbor v takom dátume, kedy sa poslanci nebudú môcť vyhovárať na dovolenky.

Matečná ponúka pomoc farmárom v boji proti suchu.
25. júla 2018

Ministerka Matečná pri závlahách zmeškala vlak
25. júla 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov. Žiadatelia o túto výzvu môžu získať celkovo 22 miliónov eur, vďaka ktorým môžu predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. 

Prudké výkyvy počasia si aj tento rok vypýtali svoju daň od farmárov. Škody napáchané extrémnym suchom najviac postihli nepripravených. Nie je možné a ani udržateľné riešiť tieto problémy jednorazovými opatreniami.

Preto sme vyhlásili výzvu zameranú na budovanie a modernizáciu zavlažovacích systémov, ktorá má motivovať farmárov predchádzať týmto škodám natrvalo,“ povedala ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

https://www.noviny.sk/slovensko/355896-matecna-ponuka-pomoc-farmarom-v-boji-proti-suchu-vyhlasuje-milionovu-vyzvu

Výzva, ktorú dnes prezentovala ministerka Matečná, prichádza neskoro.

Potreba vody v poľnohospodárstve je základnou prioritou na dosahovanie výnosov v tomto odvetví. Závlahy sú potrebné, preto po nich volajú naši poľnohospodári už niekoľko rokov.

Zrušením Štátnej melioračnej správy v deväťdesiatych rokoch sa závlahové a odvodňovacie systémy dostali do bezprízorného stavu, a nikto sa o vzniknutú situáciu nezaujímal.

Pýtam sa pani ministerky Matečnej, ako budú stíhaní tí, ktorí sú za daný stav týchto systémov zodpovední? Má rezort prehľad o tom, aký je súčasný konkrétny stav závlahových zariadení po jednotlivých katastrálnych územiach? Kto ich využíva a na koľko percent?

Ak by bolo zákonom nariadené spravovanie týchto zariadení v zmysle dobrého hospodárenia a zdravého gazdovského rozumu, nemusíme opätovne vynakladať milióny eur na to, čo kompetentní v minulosti zanedbali.

Pellegrini: Farmári v uliciach si musia uvedomiť, čo chcú
23. júna 2018

Koaliční poslanci dnes ukážu, či myslia pomoc farmárom úprimne
25. júna 2018

Na Slovensku sú desaťtisíce poľnohospodárov a väčšina z nich odmieta súčasnú formu protestu. Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Odmietol, že by sa ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) alebo on sám báli prísť medzi farmárov. Nemyslí si zároveń, že by mali povinnosť pristúpiť na formu, ktorú navrhovali farmári.

Podľa neho momentálne nie je na Slovensku situácia, aby museli vyjsť farmári do ulíc. „A tí, ktorí prišli do Bratislavy, si musia uvedomiť, či chcú riešiť problémy, alebo robiť politiku,“ dodal.

Podľa neho, ak by chceli naozaj riešiť problémy, tak sa napríklad nebudú handrkovať pred sídlom podpredsedníčky vlády, koľkí môžu ísť na stretnutie. „Ak chcú riešiť problém, tak mali prijať pozvanie, nie to odmietnuť,“ zdôraznil.

Odmietol, že by sa ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) alebo on sám báli prísť medzi farmárov. Nemyslí si zároveń, že by mali povinnosť pristúpiť na formu, ktorú navrhovali farmári.

„Nie sme povinní sa zúčastňovať teatrálnych stretnutí a sadnúť si za kocky slamy na Tyršovom nábreží, nie sme tu v banánovej republike, máme tu predsa určité štandardy,“ upozornil.

„Ak chcú framári riešiť problémy, musia sa stretávať s rezortmi, ktoré tie problémy riešiť vedia. Čo asi tak vyriešili v Prezidentskom paláci? No nič,“ povedal Pellegrini.

Zdroj: aktuality.sk

Viac na: https://www.aktuality.sk/clanok/601276/pellegrini-farmari-v-uliciach-si-musia-uvedomit-co-chcu/

Dnes budú poslanci Národnej rady SR hlasovať o návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý som už siedmykrát predložil do parlamentu.

Zákon hovorí o tom, že pokiaľ chce ktokoľvek čerpať priame dotácie na pôdu, jeho povinnosťou je mať list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu k pozemku, na ktorý žiada dotáciu. Je to základná premisa, ktorú uznáva celá vyspelá Európa, len na Slovensku sme na ňu akosi zabudli. Podstatou zákona, aby vlastnícke právo vlastníka pozemku bolo nad užívacím právom. Žiaľ, dnes je dotačná politika postavená na právach užívateľa, nie na právach vlastníka. Práve toto pokladáme za hlavný kameň úrazu, ktorý spôsobuje anomálie, protesty, napätie a rozbroje medzi našimi farmármi.

Zákon o pôde hovorí, že okrem vlastníka majú právo pôdu užívať iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom, alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom stanovené inak. Vládni poslanci dnes ukážu, či myslia pomoc farmárom úprimne a vážne.

Farmári minulý týždeň naformulovali memorandum, ktoré podpísali za účasti opozičných strán, keďže koaličné strany sa rokovania s farmármi nezúčastnili. Náš návrh zákon rieši hneď dva body z tohto memoranda.

Ak by to vláda myslela s podielom našich potravín v slovenských obchodoch naozaj vážne, musela by v prvom rade výrazne zvýšiť záujem o slovenských farmárov. Nemôže im klásť polená pod nohy, naopak, musí im ponúknuť plnú súčinnosť.

Ak koaliční poslanci nepodporia náš návrh zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ani nepredložia podobný návrh, ukážu, že nezáleží na tvrdo pracujúcich slovenských farmároch a na odstraňovaní prekážok, ktorým naši farmári čelia.

Farmári protestovali: Pôda sa predáva cudzincom, máme všetci pracovať v automobilkách?
22. mája 2018

Opätovne predkladáme novelu na zlepšenie poriadku a spravodlivosti pri rozdeľovaní dotácií cez PPA
22. mája 2018

Z Nového Mesta nad Váhom a Bolešova vyšlo po trinástej hodine osem traktorov, po ceste sa k nim pridávali ďalšie. V Trenčíne brzdili dopravu, čo sa najviac prejavilo v Zámostí na kruhovom objazde pri Slovliku.

„Protestujeme, pretože sa už nemôžeme pozerať na to, čo sa na Slovensku deje. Je nám z toho smutno. Čoskoro Slovensko prestane byť slovenským. Tí, čo majú plné ústa národa a pôdy a zeme, ju bez problémov predávajú cudzincom. Veľkopodnikatelia skupujú pôdu, o chvíľu nebude ani Slovensko slovenské, budeme cudzincami vo vlastnom štáte. Toto nás trápi najviac,“ povedal farmár Peter Sučanský, ktorý protestuje spoločne so synom.

Zdroj: Pravda, 4. máj 2018

Viac na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/468456-polnohospodari-vyjdu-na-cesty-protestovat-traktormi/

Znovu sme sa rozhodli opätovne predkladajú návrh zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý pomôže skutočným vlastníkom alebo legálnym nájomcom pôdy dostať sa k dotáciám.

Cieľom návrhu zákona je zaviesť poriadok a spravodlivosť, aby sa vlastník alebo legálny nájomca pôdy mohol dostať k dotáciám, ktoré dáva Európska únia užívateľom. Keď chce niekto čerpať dotáciu cez Pôdohospodársku platobnú agentúru na pôdu, teda priame platby, nevyhnutnou podmienkou musí byť predloženie listu vlastníctva alebo platnej nájomnej zmluvy na túto pôdu. Návrh predkladáme na rokovanie parlamentu už po siedmykrát. Prvýkrát sme to predložili ešte v roku 2011. Koalícia zatiaľ odignorovala všetky naše pokusy. Farmárov dnes preto vyháňajú z pôdy súkromné sbs-ky, alebo dotácie na pôdu berú iní ľudia, ako tí, čo sa o pôdu starajú.

Systém je v súčasnosti nastavený tak, že spomínané dokumenty je žiadateľ povinný predložiť až po výzve agentúry. Takýto systém vytvára neskutočné korupčné prostredie. Dnes sme svedkami toho, že ministerka Gabriela Matečná nás drží v hlbokom socializme a neuznáva, že vlastnícke právo k pôde stojí nad právom užívať pôdu. Pôda je pre poľnohospodárov hlavným výrobným prostriedkom. Pre farmárov je pôda alfa a omega ich živobytia a živobytia ich rodín. Ak k nej nemajú prístup a nemôžu rozvíjať svoju pracovnú aktivitu, dochádza k degradácii celého odvetvia, čiže k úpadku poľnohospodárstva.

V západných krajinách Európskej únie je nepredstaviteľné, aby niekto užíval cudzí majetok bez akýchkoľvek zmlúv.

Rezort pôdohospodárstva nefunguje, škandály pribúdajú a ľudia sa nevedia domôcť svojich práv. Dôvera ľudí v štátne inštitúcie preto prirodzene klesá. Musíme si uvedomiť, že nie ľudia sú tu pre štát, ale štát je tu pre ľudí.

Čižnár o machináciách s pôdou: Štát absolútne zlyhal. Podieľal sa na likvidácii farmárov
9. mája 2018

Dotácie v súčasnosti deformujú trh, vytvárajú nerovnomerné podmienky a podnecujú ku korupcii
10. mája 2018

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár ostro kritizoval ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, ale aj štát ohľadne machinácií s pôdou na východe Slovenska.

„Štát absolútne zlyhal. Mal farmárov chrániť a namiesto toho sa podieľal na ich likvidácii,“ povedal Čižnár.

Dodal, že sa to nerobí len na východe Slovenska, ale po celej krajine. „Tu ide o eurodotácie. Bohužiaľ, všetci to vieme,“ doplnil Čižnár.

Generálny prokurátor sa pustil aj do Matečnej.

„Ja som na rozdiel od ministerky od nich neutekal, ja som si ich vypočul. Keď mi niekto bude tvrdiť, že to sme my zavinili a že nám poskytne pomoc. Keby si plnili povinnosti na PPA a SPF tak nemuseli nám poskytovať žiadnu pomoc, keby išlo všetko ako malo ísť. Sú tam vybudované mechanizmy a neverím, že niekto o nich nevie, ako týchto malých farmárov dusiť a dokonca ničiť. Ja poviem ministerke len to, že nech si v Pôdohospodárskej platobnej agentúre urobia poriadok, lebo je to prehnité,“ dodal generálny prokurátor.

Zdroj: Hospodárske noviny

Viac na: https://slovensko.hnonline.sk/1742007-ciznar-o-machinaciach-s-podou-stat-absolutne-zlyhal-podielal-sa-na-likvidacii-farmarov

Európske dotácie pre slovenský agrosektor nie sú využívané efektívne a zmysluplne. Pod účelne využitými dotáciami si predstavujem rovnomerné budovanie základne poľnohospodárstva, aby bolo na čom stavať , keď už dotácie nebudú. No a čo sme za tých 14 rokov vybudovali? Ako vyzerajú hospodárske dvory? Aký je vekový priemer  ľudí z agrosektora? Ako stojí naša živočíšna výroba? Ak sú platby len na plochu, kde končia tieto financie? Stačí raz pokosiť, pomulčovať? Kde sú naše spracovateľské podniky? Akú pridanú hodnotu vytvárame? Mnohí, hlavne malí agropodnikatelia hovoria, že dotácie len deformujú trh a tým  vytvárajú nerovnomerné podmienky. Pokiaľ dotácie nepôjdu na výrobu, ľuďom, ktorí tu pracujú a nebudú sa dôsledne a odborne kontrolovať, tak nebudeme čerpať dotácie účelne.

Peniaze musia byť použité zmysluplnejším spôsobom, napríklad na podporu programu Mladý farmár, kde je veľa záujemcov – začínajúcich farmárov a zároveň málo peňazí, čiže mnohí z nich neboli uspokojení. Rezort pôdohospodárstva pod vedením ministerky Gabriely Matečnej oberá a ničí povesť slovenských farmárov doma i v zahraničí aj tým, že umožňuje špekulantom poberať dotácie aj na vyasfaltované parkovisko. Ak problémy poľnohospodárov nezaujímajú rezort pôdohospodárstva, tak ktorý rezort ich má riešiť? Stovky traktorov, ktoré v posledných týždňoch vyšli z polí do ulíc slovenských miest a obcí, dokazujú váš nazáujem o riešenie dennodenných problémov našich farmárov.

SNS vôbec nezvláda riadenie rezortu pôdohospodárstva. Môžem len súhlasiť so včerajšími slovami generálneho prokurátora, ktorý o rezorte pani ministerky Matečnej povedal, že „systém, aký je tam nastavený, je chorý, a to je ešte to prijateľné slovo.“ Fungujúce poľnohospodárstvo a podpora pre ľudí, ktorí majú skutoční záujem hospodáriť na pôde, sú jednými z dôležitých národných záujmov Slovenska. Situácia v rezorte pôdohospodárstva je vážna, a preto budeme aj s našimi opozičnými partnermi hľadať riešenia aspoň tých najvypuklejších problémov rezortu.

Štát nezabezpečil dostatočnú ochranu Karpatských bukových pralesov
8. februára 2018

Štát by sa mal usilovať o získanie Bukových pralesov
9. februára 2018

Správa o ochrane Karpatských bukových pralesov nereaguje na výzvy Výboru Svetového dedičstva UNESCO dostatočne. Vo štvrtok na to poukázal Svetový fond na ochranu prírody (WWF) na Slovensku.

Predložená správa je podľa riaditeľky slovenskej pobočky WWF Miroslavy Plassmann „príliš všeobecná a nekonkrétna“, a preto „nezabezpečuje ochranu lesov v území“. Mimovládke najviac prekáža, že správa neuvádza presné vymedzenie lokality na Slovensku. Nestanovuje ani záväzky jednotlivých štátnych orgánov a chýba jej konkrétny časový plán.

Ministerstvo životného prostredia už koncom januára avizovalo, že odpoveď Slovenska nebude obsahovať konkrétny návrh hraníc. Dôvodom sú prebiehajúce rokovania so zástupcami vlastníkov a ďalšími stranami.

WWF Slovensko sa však obáva, že pre nejasné hranice „nie je dodržaná podmienka, aby sa v lokalite svetového dedičstva neťažilo drevo a ochrana prírody bola prioritou“.

Tzv. Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. V roku 2017 Výbor Svetového dedičstva UNESCO Slovensko upozornil, že túto lokalitu nechráni dostatočne.

Zdroj: Pravda.sk

Žiaľ ani po 25 rokoch existencie samostatnej SR sme plnohodnotne nepochopili, že ochrana prírody v kategórii lokalita svetového dedičstva musí byť nadradená ekonomickým záujmom.  Príroda sa nevie v prevažnej miere brániť okamžite a žiaľ túto „akože “ nevýhodu využívajú  ľudia –  ekonomickí dravci ako len môžu s tichou podporou vládnucich elít. Tomu treba zamedziť. Nie je možné, aby sme si prejedali budúcnosť svoju a našich detí . Existujúce prírodné zdroje, ktoré v danom prípade kumulujú zásobu vôd v krajine, bez ktorej človek neprežije.
Minister životného prostredia by preto mal urobiť nápravu v súlade so záväzkami krajiny a príslušnými smernicami EÚ. Nasledovať by malo aj vyvodenie zodpovednosti aj s príslušnými sankciami či už personálnymi alebo finančnými.
Je potrebné začať rokovať s vlastníkmi pozemkov v lokalitách, kde máme Bukové pralesy v kategórii Svetové dedičstvo o možnej zámene celej výmery za lesné pozemky vo vlastníctve štátu. Ak bude SR vlastníkom týchto pozemkov, nie je problém, aby tam bola úplne vylúčená ťažba dreva.

Zákon o dreve prešiel prvým čítaním
1. februára 2018

Prístup k lesom a lesníctvu by sa mal zásadne zmeniť
5. februára 2018

Poslanci NR SR prerokovali v prvom čítaní návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorého cieľom je implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenie o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.

Nariadenie ukladá povinnosť príslušným štátnym orgánom a účastníkom vnútorného trhu s drevom a výrobkami z dreva zamedziť a zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh. Každý členský štát má povinnosť určiť jeden alebo viac príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie nariadenia a určiť sankcie za správne delikty v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.

Návrh zákona zveruje úlohu ústredného orgánu štátnej správy na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontroly obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva, dovozcov a fyzických osôb a právnických osôb uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh z iných ako lesných pozemkov, orgánom dozoru bude Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.

Návrh zákona o dreve by bol podstatne účinnejší, ak by predkladateľ prijal pozmeňujúce návrhy hnutia OĽANO. Pitná voda, dobrý vzduch či kvalitné drevo nie sú prírodnou samozrejmosťou.

Návrh vôbec nerieši export dreva. Taktiež nerieši zásadnú vec, akou je nezameniteľný spôsob označovania a identifikácie jednotlivých kusov surového dreva. Bez toho je zákon z hľadiska dreva prepravovaného z lesa absolútne neúčinný. Pokiaľ bude Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia podliehať ministrovi, tak nebude zárukou nestrannosti, pretože veľa únikov kvality a množstva dreva sa deje na vysokej úrovni. Malé ryby týmto znením zákona pochytáme, veľké však potešíme.

Prístup k lesom a lesníctvu by sa mal zásadne zmeniť. Po troch storočiach holorubného hospodárenia a po troch desaťročiach podrastového hospodárenia je strategickou métou výberkové hospodárenie, ktoré je prírode najbližšie a ktoré dokáže optimálne napĺňať všetko to, čo spoločnosť oprávnene od lesov požaduje. Verejnosť potrebuje spoznať, že lesníci dokážu aktívne napĺňať jej požiadavky na zdravú krajinu, no zároveň aj to, že tieto požiadavky majú svoju cenu a treba si ich objednať a zaplatiť. Ak máme každý rok v zákone o štátnom rozpočte paragraf, ktorý určuje mimoriadny odvod štátneho podniku Lesy SR do štátneho rozpočtu vo výške päť miliónov eur, svedčí to o absolútnom nepochopení významu lesov. Lesy nemôžu byť bankou pre štátny rozpočet, lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu. A za poistenie sa platí.

Mix pitnej vody, dobrého vzduchu, neodviatej pôdy, kvalitného dreva, zdravia obyvateľstva – to nie je prírodná samozrejmosť, ale výsledok uvedomelej práce generácií lesníkov. OĽANO už v minulosti dokázalo, že tomuto záujmu rozumie a navrhovalo prijať osobitný zákon o Lesoch SR, v ktorom navrhujeme vytvoriť Spoločenskú radu, ktorá by formulovala predstavy verejnosti o správe jej lesov.

Častokrát sa aj zdravé drevo vyváža a končí v spaľovniach ako štiepka. Kontrola je podľa nás kľúčová vec. Kľúčovým riešením by bolo, aby bol na každom prevážanom kmeni čiarový kód, prostredníctvom ktorého sa dá v priebehu niekoľkých sekúnd zistiť, či ide o legálny výrub alebo nie. Existuje niekoľko príkladov zo zahraničia, napríklad už aj v Rumunsku majú občania k dispozícii aplikáciu, cez ktorú vedia jednoduchým spôsobom upozorniť políciu na trestnú činnosť v oblasti vývozu dreva.

Ministerka Matečná zhodnotila rok 2017 v pôdohospodárstve
9. januára 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva má aj veľa nedostatkov za uplynulý rok
9. januára 2018

Ministerka Gabriela Matečná a poslanec Národnej rady Tibor Bernaťák zhodnotili rok 2017 v pôdohospodárstve a predstavili kľúčové témy na rok 2018. Medzi úspechy v uplynulom roku zaradili zriadenie Inštitútu pôdohospodárstva, projekt „chcem dodávať“, spustenie národného potravinového katalógu, realizáciu 45 000 kontrol od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Ministerstvo dáva tiež do pozornosti, že včas upozornilo na prítomnosť škodlivého brazílskeho mäsa na trhu ako aj na prítomnosť fipronilových vajec, alebo rozmáhanie sa vtáčej chrípky v niektorých krajinách EÚ, čím zabránili značným hospodárskym škodám. Pochválili sa tiež zmenou obchodnej politiky štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky, ktoré začali predávať drevo prioritne slovenským producentom drevených výrobkov. Podľa ministerky tak zachovajú pridanú hodnotu zo spracovania dreva na Slovensku. Ministerstvo pod jej vedením spustilo 20 výziev s objemom peňazí 1 mld. eur, čím sa podporí tvorba cyklotrás, verejnej dopravy a ozelenenia miest.

Zdroj: Ta3

Dovolím si komentovať vyjadrenia pani ministerky Matečnej. Ministerstvo nerieši problémy nášho poľnohospodárstva systematicky, ale len selektívne. Chýba nám stratégia, ako reišiť problémy komplexne. Do dnešného dňa sa nepodarilo vyriešiť nasledujúce problémy:

  • stále je možné čerpať dotácie z EÚ aj bez preukázania nájomného vzťahu s vlastníkom pozemku, respektíve jeho správcom,
  • novo začínajúce podnikateľské subjekty v agrosektore sa stále nemôžu dostať k pôde, ako základnému výrobnému prostriedku,
  • existuje množstvo neukončených reštitučných konaní na pôde,
  • liknavosť pri konaniach o pozemkových úpravách (doteraz je urobených len asi 15 % územia SR),
  • kontrolná činnosť za účelom ochrany pôdneho fondu je nepostačujúca, počet sankcií z tejto činnosti je minimálny,
  • chýba nám spracovateľský priemysel v agrosektore, konkrétne poražkárne ako aj kafilérie,
  • chýba systematické riešenie poľnohospodárstva, veľká časť aktivít ministerstva sú len náhodné riešenia,
  • absentuje transparentný systém podpory podnikania v agrosektore na Slovensku.

Pravidelná kontrola potravín
21. decembra 2017

Rezort pôdohospodárstva zvolil mierny spôsob nápravy
22. decembra 2017

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš informovali o výsledkoch úradných kontrol Spišských párkov. Pri menej závažných pochybeniach sa udelia pokuny v správnom konaní. V prípade výrobkov so závažnejšími pochybeniami sa tiež udelia pokuty v správnom konaní, pričom sa u nich v najbližšom období vykoná opakovaná kontrola. Štátna veterinárna a potravinová správa v prípade spoločností, ktorých výrobky mali závažnejšie pochybenia tiež pozastavila platnosť chráneného označenia až kým tieto spoločnosti preukázateľne neobnovia výrobu podľa platnej receptúry.

Zdroj: TA3

Po páde komunizmu v roku 1989 sa v spoločnosti urobilo veľa chýb. Pramenili z toho, že vytúženú slobodu, ktorú sme získali, začali mnohí vnímať len cez svoje práva a zabúdali na povinnosti. V agrárnom sektore sa to prejavilo tak, že štát prakticky rezignoval na vykonávanie dôslednej a odbornej kontrolnej funkcie.

Štátna veterinárna a potravinová správa zareagovala správne, keď prvýkrát v histórii odobrala ochrannú známku výrobcovi, ktorý nedodržal základné kvalitatívne parametre pôvodnej receptúry v prípade spišských párkov.

Rezort pôdohospodárstva však zvolil len veľmi mierny spôsob nápravy. Pre zlepšenie situácie by bolo potrebné zvážiť aj to, že subjekt, ktorý porušil receptúru pri ochrannej značke kvality, by bol na niekoľko mesiacov vyradený z prístupu na trh.