Peter Gajdoš
Jaroslav Naď

Naše hlavné výhrady

netransparentné a nesystémové obstarávanie vojenskej techniky, materiálu a IT služieb
zanedbávanie reálnych potrieb vojakov a ich sociálneho zabezpečenia
katastrofálna komunikácia s odbornou aj laickou verejnosťou
neprípustná politizácia rezortu obrany

Naše hlavné ciele

garancia obrany SR cez zodpovedné spojenectvo v NATO a aktívne pôsobenie v obranných a vojenských štruktúrach EÚ
reálne posilňovanie spôsobilostí ozbrojených síl a zabezpečenie primárnej obranyschopnosti krajiny
pozdvihnutie spoločenského statusu profesionálnych vojakov a vojačiek, zabezpečenie ich kariérneho rastu, kvalitného vzdelávania a motivujúceho finančného zabezpečenia
transparentné a systematické procesy v rezorte obrany, vrátane obstarávania, plánovania a komunikácie
zvyšovanie povedomia verejnosti o obrane, strategická komunikácia o nových hybridných hrozbách, ako kybernetické útoky, propaganda, šírenie falošných správ či špionáž