Ľubica Laššáková
Jozef Viskupič

Jozef Viskupič

poslanec NR SR za OĽANO

jozef.viskupic@nrsr.sk

Naše hlavné ciele

zavedenie kultúrnych „pasov“ pre mládež , podpora kultúrnych aktivít a služieb v sociálnej oblasti a školstve.
reforma financovania kultúrnych a mediálnych inštitúcií s využitím daňových nástrojov a súkromných zdrojov
ochrana a obnova kultúrneho dedičstva

Rezník nedokáže bez škrtov v programe udržať vyrovnaný rozpočet RTVS
5. januára 2018

Zvyšovanie koncesionárskych poplatkov nedáva bez konkrétnych návrhov zmysel
5. januára 2018

BRATISLAVA. Je nespravodlivé, že hlavný zdroj príjmov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), tzv. koncesionárske poplatky sa nezvyšoval už 15 rokov, myslí si to generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

„Tento stav je nespravodlivý predovšetkým voči poslucháčom a divákom. Otázka je, či sme ako spoločnosť neminuli ten správny okamih, keď bola príležitosť dostať to do stavu trvalo udržateľného rozvoja. Pravdepodobne sa o to budeme musieť pokúšať ako Syzifos znovu a znovu. A raz nejaký Syzifos ten kameň dotlačí tak, že ostane hore a nespadne mu dole. Ale, momentálne je dole,“ uviedol Rezník.

Ročný rozpočet RTVS je približne 130 miliónov eur, z toho zhruba 78 miliónov eur získava z koncesií. Je to síce o dva až tri milióny eur viac ako pred pár rokmi, no tento stav nepotrvá dlho.

Napriek tejto bilancii sa aj s ostatnými príjmami doteraz darilo udržať rozpočet vyrovnaný. Mať vyrovnaný rozpočet sa v budúcnosti bez škrtov v programe nepodarí, upozorňuje manažment RTVS.

Podľa Rezníka otázkou teda je, či Slovensko chce verejnoprávne médiá platené cez koncesionárske poplatky. V okolitých krajinách, v Maďarsku a Poľsku sa verejnoprávne médiá už financujú cez štát, teda z daní všetkých obyvateľov, a to rôzne, napríklad cez štátny rozpočet, percento z hrubého domáceho produktu a iným spôsobom.

Zdroj: SME/SITA

Prekvapujúce návrhy generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka na zmenu financovania RTVS sú v rozpore s projektovým zámerom, ktorý predstavil poslancom NR SR, keď kandidoval na tento post. Rezník dnes otvoril tému zvýšenia „koncesionárskych poplatkov“ alebo priameho financovania RTVS zo štátneho rozpočtu.
Je absolútne neakceptovateľné, aby Rezníkove návrhy na zmenu financovania prichádzali predtým ako dodrží slovo a to, čo deklaroval vo vlastnom projekte ešte ako kandidát. Tvrdil, že je schopný udržať súčasný stav v RTVS a zvládnuť aj prevádzku nového tretieho televízneho kanála s existujúcimi zdrojmi.
Rezník opakovane žiada obrovské sumy zo štátneho rozpočtu a podáva návrhy, ktoré by viac zaťažili peňaženky domácností. Žiadal napríklad rozšíriť zmluvu so štátom o dodatočných 30 miliónov eur na opravu a rekonštrukciu budov vo vlastníctve RTVS.
Okrem požiadaviek na vyššie financie som však doteraz nezaznamenal z Rezníkovej strany žiaden reálny rozvojový projekt, ani náznak spustenia tretieho televízneho kanála. Šéf RTVS zatiaľ neurobil nič, čo by ho oprávňovalo žiadať peniaze navyše a je na zamyslenie, že s takýmito nehoráznymi požiadavkami neprichádzal jeho predchodca Václav Mika.
Financovanie verejnoprávnych médií sa musí zásadne zmeniť. Spočíva v zrušení koncesionárskych poplatkov a zmluvy so štátom a naviazaní financovania na presne určené percento z hrubého domáceho produktu (HDP). Televízia by tým získala dlhodobo udržateľné finančné zabezpečenie. Výrazne by sa znížil politický vplyv, stúpla by kvalita a objektivita televízneho vysielania a spravodajstva a zaviedol by sa pre RTVS veľmi dôležitý prvok – valorizačný mechanizmus financovania, ktorý by vyplýval z každoročnej zmeny HDP.