Arpád Érsek
Ján Marosz

Ján Marosz

poslanec NR SR za OĽANO

jan_marosz@nrsr.sk

Naše hlavné výhrady

dobré dopravné stratégie, ambície však zostali len na papieri
nesystémový prístup k verejnej osobnej doprave, zanedbané investície, zlé riadenie a plánovanie dopravy
predražená a chaotická výstavba diaľnic, priority sa určujú politickými, nie dopravnými a socioekonomickými argumentmi
prevládajú záujmy oligarchov, bežný občan je na poslednom mieste
predražené železničné tendre

Naše hlavné ciele

udržateľný rozvoj dopravy: podpora a zvyšovanie preferencie verejnej osobnej dopravy a budovanie reálnych integrovaných dopravných systémov v SR
komplexná reforma a zefektívnenie železničnej dopravy ako nosného systému verejnej osobnej dopravy
dobudovanie základnej diaľničnej siete, najme diaľnic D1 a D3 a ostatnej cestnej siete všade, kde je to potrebné a perspektívne
pokračovať v harmonizovaní podmienok prevádzkovania nákladnej prepravy na ceste a železnici
systematická podpora cestovného ruchu, ako jedného z nástrojov regionálneho rozvoja