Bez výsledkov
Veronika Remišová

Naše hlavné ciele

aktívny boj proti korupcii a klientelizmu, ochrana a odmeňovanie oznamovateľov korupcie
zlepšenie vymožiteľnosti práva v občianskej a hospodárskej sfére
hmotná a trestná zodpovednosť verejných funkcionárov, transparentné zverejňovanie majetkových priznaní,
odstavenie schránkových firiem a oligarchov od verejných zdrojov,
účinný zákon o slobodnom prístupe k informáciám a právo na dobrú správu vecí verejných ako ústavné právo,
spravodlivé eurofondy bez podvodov a korupcie, ktoré pomáhajú tam, kde to krajina najviac potrebuje